banner277

Fındık Üreticisi ve Tüccarı Sesimizi Duyun

Geçtiğimiz haftanın fındık manşetleri ile söze başlıyoruz. Görsel ve yazılı, ulusal ve yerel basınımızın emekçileri, sözlerime başlamadan önce sizleri şahsım, kurul üyesi arkadaşlarım, Trabzon Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulu, Trabzon Ortahisar Muhtarlar Derneği yönetim kurulu, Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon yönetim kurulu, Trabzon KESK Şubeler Platformu yönetim kurulları ve ürününün ve emeğinin karşılığını alamayan fındık üreticileri adına saygı ile selamlıyorum. Arkadaşlar, 2018 yılı fındık sezonunun üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize kazanç getirmesini dileyerek sezonun ilk basın açıklamasını yapıyoruz. Dileğimiz geçen sezonki gibi üretici aleyhine bir takım kurallar yine icat edilerek üreticinin hakkı gasp edilmesin. Geçen yıl 2 ton fındık üretip 2 bin TL. zarar eden çoluk çocuk çilesini de heba eden arkadaşımız yanımızda oturuyor. Bu yıl aynı zararı yaşamak istemiyoruz. Okuduğum fındık manşetleri, geçmiş yılların oyunlarının bu yılda tekrar edileceğinin ip uçlarını vermektedir. Oyun rekolteden başlamaktadır. Fındıkta rekolte tesbiti tamam, yıllardanberi çağrıda bulunuyoruz. “rekolte tesbiti harmanda yapılsın, üreticinin yazılı beyanına dayandırılsın, yalan, talan ortadan kalksın”. sesimizi kimseler duymak istemedi, her yıl büyük tantanalarla Tarım il ve ilçe teşkilatları, Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi odaları temsilcileri, Ticaret borsaları şimdide yabancı şirket temsilcileri de yeni ortaya çıktı. Karanfil sayımı, akabinde çotanak tahmini sayımı yapılarak rakamlar açıklanıyor hiç birisi gerçeği yansıtmadığı için rakamlar aradan bir süre geçtikten sonra revize ediliyor. Bakın arkadaşlar ürünün sahibi, üreteni maddi ve manevi bedel ödeyeni ortada yok. Yani üreten ortada yok. Üreticinin sırtından dolaylı ve dolaysız geçinenler var, üstüne üstlük tahmin, niçin bir defa da gerçeği ortaya çıkarılmıyor? Fındık ürününün harmana gelene kadar geçen aşamalarda rekolte kabına uğradığını bu işi yapanlar ve yaptıranlar bilmiyorlarmı? Niçin bir defada gerçek ortaya çıkarılmıyor? Yanlıştan dönülmek zormu geliyor? Çünkü; her kesim üreticinin sırtından geçinmek istiyor. Her yıl bir sürü tantana, bir sürü masraf sonuç fiyasko. TMO stoktan fındık satıyor. TMO’yu yönetenlerin ihracat koşulları yaratması dururken, iç piyasaya fındık satması, üretici aleyhine, tedarikçi yararınadır. Fındığın gerçek kuruluşu Fiskobirlik dizkalifiye edilerek, isminden başka işlevi kalmadı. Devreye fındığın ne olduğunu bilmeyen TMO devreye sokularak, görülmemiş kurallar icat ederek üreticiyi ezdi, özel ve güzel sektörcülere istediğin gibi sömür dercesine fiyatların 7-8 Tlye düşmesine zemin hazırladı bu yılda aynı akıbeti yaşamak istemiyoruz.TMO’nun iç piyasaya fındık vermesi az olan rekoltenin yükseltilerek fiyatların düşük tutulmasına zemin hazırlamıştır. Fındığın gerçek değerinin ortaya çıkması için 1 gram bile iç piyasaya satmaması gerekir. Tarım Bakanlığına sesleniyoruz. Bu yolla fiyatların düşülmesine engel olun hiç olmazsa bu yıl az olan rekoltenin ortamında emeğimiz, ürünümüz elimizden yok pahasına alınmasın. Fındıkta fiyat tartışması, her yıl hasat öncesi, bir sürü gerçek olmayan açıklamalarla üreticinin elinden nasıl bedava denecek rakamlarla üreticinin ürününe el koyma içersinde olanları biliyor ve tanıyoruz. Çok kısa sürede adı, sanı bilinmeyenlerin fındık piyasasında büyük paralar kazanarak -2- medyada boy gösterdiklerine yıllardanberi şahit oluyoruz. Bu yılda aynı oyunlar oynanmak isteniyor, o yüzdendirki 12-13 TL ve geçen sezondan az olmaz diyenlerin nasıl ortamı bulandırdıklarını ibret ve nefretle izliyoruz. Tarım Bakanlığımızın bu gerçekler ışığında hareket ederek, üreticinin mağdur olmasını önleyecek rakamları bir an önce açıklamasını bekliyoruz. Yabancının çürük cevizinin 30 tl’ye satıldığı şehrimizde, 12 - 13 TL’yi dillendirmeleri kabul edilemez. Bu yılki fiyat artışları göz önüne alındığında, 18-20 TL’nin altına düşen fındık fiyatları üreticiyi mağdur edecek, bahçesine bakımını da engelliyecxektir. Bahçesine gönüllü hizmet verebilmenin koşulları üreticiyi fiyat yönünden memnun etmekten geçmekte olduğunu bir an olsun unutmayalım. FKB kesenin ağzını açtı, Fiskobirlik açıklamalarında fındık alımı yapacağını, açıklamıştır. 1 TL parası olmayan bir kurum nasıl 100-150 bin ton, hatta tüm ürüne talip olduğunu söylemesi büyük bir yalandır. Gerçek üreticinin kurumu olsa idi, TMO’nun açıkladığı rakamların altında değil, üstünde bir rakam açıklayarak piyasaya girerdi, Trabzon’un taşınmazını 50 milyon TL’ye satıp’ta Trabzonlu’nun borcunu ödemeyenlerin, 2006 ürün bedellerini kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen bugüne kadar parasını ödemediğin üreticiler FKB’nin gerçek namuslu üreticileridir. Bu ülkede hak aramak için yargıya müracaat eden üreticiler cezalandırılmıştır. Fiskobirlik başkanı yargı kararlarını bugüne kadar uygulamayarak suç işlemeye devam etmektedir. Tesbit ve ceza davaları devam etmektedir. Er, geç adalet tecelli edecek fiskobirlik başkanı mahkum olacaktır. Yaşanan bu gerçekler karşısında fiskobirlik başkanına kim inanır. En kısa sürede istifa etmeli, fiskobirlik yeniden yapılandırılmalı, tüm üreticilerin katılacakları kongreler yapılmalı, fiskobirliğin gerçek sahipleri olan üreticilere teslim edilmelidir. 3-4 bin ortağı olan kurum 18-20 kişi ile 50-100 kg fındık vererek yönetimi sürdürenlerden hesap sorulmalı hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. Böyle bir kuruma hangi üretici ürün verecek? Tek korku ABD, Arkadaşlar, bu söylemin anlamı nedir? Yıllardanberi İtalya, İspanya, Cürcistan ve Azerbaycan fındığı ile aldatmaya çalışıyorlardı, haberleşme kısıtlı idi, hele, hele üretici için imkansızdı. Bilimin uzay ve bilişim çağına geldiğimiz günümüzde, yalancıların yalanları çok çabuk ortaya çıkmaktadır. Geçen yıl tüm dünya fındık üreticileri bir araya gelmiş, Türk Fındığının yanında kendi fındıklarının değeri olmadığını bizzat o ülke üreticileri dillendirdiler ve Türk fındığı en az bizim fındığımızdan 10-12 lira fazla olması gerektiğini bizzat kendileri dünyaya açıkladılar. Tecarikçiler yeni icat çıkardılar, en büyük tehlike ABD fındığı diyerek sahneye fırladılar. Çok kısa sürede büyük çıkar elde edenlerin korkuları olabilir, ne yazıkki, ülkemizde ABD mandacıları her zaman ABD korkusu içinde olmuşlardır. Mandacı zihniyet her zaman korkaktır. Gidin fındığınızı ABD’den ve Şiliden alın, üreticinin yakasından düşün. Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim bir aradaşımın davetiyesini alarak tedarikçilerin geçmişte bir toplantısına katıldım, toplantıda tanıdığım ve fındık sattığım ünlü şehrimizin tanınmış bir tüccarı toplantı da aynen şunları söyledi, “dünyanın tüm fındık üreten ülkelerini gezdim, hiç bir ülkeninn fındığı, bizim fındığımızın rakibi değildir ve olamaz. Türk fındığının damak tadı ve lezzeti dünyanın hiçbir ülkesinin fındığında yoktur. Fındığımız bize Yaratanın lütfudur. Bizim fındığımızın olmadığı dünyanın hiçbir çikolatasında yoktur ve olamaz. Bu ürünün kıymetini bilelim, bizim fındığımız dünya lideridir, söyleminin ne kadar doğru olduğu bir yabancı firmanın Trabzon’a yerleşmesinin gerekçesi değilmidir. ? İtalya’da fındık yokmu idide şehrimize gerldi? Geçen yıl yapılan kesintisiz 40 saatlik bir televizyon programında bir defa daha bu gerçek ortaya çıkmışken, bu yılda ABD korkusunu ortaya atanların karanlık emellerinin, üreticinin alın terine el koymak olduğu değilmi dir? Yıllardanberi serbest piyasa masalları ile kamu müdahale etmesin piyasa tıkır, tıkır işliyor diyenlerin bugün Tarım Bakanlığı maliyet tesbiti yapsın, taban fiyat belirlesin gerçeğine gelmelerini günaydın, diyerek yinede olumlu buluyoruz , -3- ÜRETİCİLERİMİZİN TALEPLERİ; Fındık hasatının başladığı bu günlerde, ilgili bakanlıklarımızın maliyet maliyet ve taban fiyat belirlenmesini bir an önce yapmaları tedarikçilerin geçen yıldan az olmamalı ve 12-13 TL gibi görüş açıklamaları Spekülatif amaçlıdır ve kabul edilemez. Yaşadığımız fiyat artışları göz önüne alındığında, 18-20 TL taban fiyatın üreticiyi ezmeyeceği, bahçesinin bakımını özendireceğine inanıyoruz. Ülkemizde uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin, üreticilerimize, ilimize, ülkemize müreffeh, başı dik Hukukun üstünlüğüne dayanan barış ve kardeşliğimizi pekiştiren bir sistemin temellerinin atıldığına inanıyor, Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. 26.07.2018 ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBE BAŞKANLIĞI TRABZON MUHTARLAR FEDERASYONU YÖNETİM KURULU TRABZON ORTAHİSAR MUHTARLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ TRABZON YÖNETİM KURULU TRABZON KESK ŞUBELER PLATFORMU YÖNETİM KURULLARI TRABZON İLİ FINDIK ÜRETİCİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Fındık Üreticisi ve Tüccarı Sesimizi Duyun

  Fındık Üreticisi ve Tüccarı Sesimizi Duyun  

    Geçtiğimiz haftanın fındık manşetleri ile söze başlıyoruz.
Görsel ve yazılı, ulusal ve yerel basınımızın emekçileri, sözlerime başlamadan önce sizleri şahsım, kurul üyesi arkadaşlarım, Trabzon Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulu, Trabzon Ortahisar Muhtarlar Derneği yönetim kurulu, Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon yönetim kurulu, Trabzon KESK Şubeler Platformu yönetim kurulları ve ürününün ve emeğinin karşılığını alamayan fındık üreticileri adına saygı ile selamlıyorum.
   Arkadaşlar, 2018 yılı fındık sezonunun üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize kazanç getirmesini dileyerek sezonun ilk basın açıklamasını yapıyoruz. Dileğimiz geçen sezonki gibi üretici aleyhine bir takım kurallar yine icat edilerek üreticinin hakkı gasp edilmesin. Geçen yıl  2 ton fındık üretip 2 bin
TL. zarar eden çoluk çocuk çilesini de heba eden arkadaşımız yanımızda oturuyor. Bu yıl aynı zararı yaşamak istemiyoruz. Okuduğum fındık manşetleri, geçmiş yılların oyunlarının bu yılda tekrar edileceğinin ip uçlarını vermektedir. Oyun rekolteden başlamaktadır.
      Fındıkta rekolte tesbiti tamam, yıllardanberi çağrıda bulunuyoruz. “rekolte tesbiti harmanda yapılsın, üreticinin yazılı beyanına dayandırılsın, yalan, talan ortadan kalksın”. sesimizi kimseler duymak istemedi, her yıl büyük tantanalarla Tarım il ve ilçe teşkilatları, Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi odaları temsilcileri, Ticaret borsaları şimdide yabancı şirket temsilcileri de yeni ortaya çıktı. Karanfil sayımı, akabinde çotanak tahmini sayımı yapılarak rakamlar açıklanıyor hiç birisi gerçeği yansıtmadığı için rakamlar aradan bir süre geçtikten sonra revize ediliyor. Bakın arkadaşlar ürünün sahibi, üreteni maddi ve manevi bedel ödeyeni ortada yok. Yani üreten ortada yok. Üreticinin sırtından dolaylı ve dolaysız geçinenler var, üstüne üstlük tahmin, niçin bir defa da gerçeği ortaya çıkarılmıyor? Fındık ürününün harmana gelene kadar geçen aşamalarda rekolte kabına uğradığını
bu işi yapanlar ve yaptıranlar bilmiyorlarmı?  Niçin bir defada gerçek ortaya çıkarılmıyor? Yanlıştan dönülmek zormu geliyor? Çünkü; her kesim üreticinin sırtından geçinmek istiyor. Her yıl bir sürü tantana, bir sürü masraf sonuç fiyasko.
         TMO stoktan fındık satıyor. TMO’yu yönetenlerin ihracat koşulları yaratması dururken, iç piyasaya fındık satması, üretici aleyhine, tedarikçi yararınadır. Fındığın gerçek kuruluşu Fiskobirlik dizkalifiye edilerek, isminden başka işlevi kalmadı. Devreye fındığın ne olduğunu bilmeyen TMO devreye sokularak, görülmemiş kurallar icat ederek üreticiyi  ezdi, özel ve güzel sektörcülere istediğin gibi sömür dercesine fiyatların 7-8 Tlye düşmesine zemin hazırladı bu yılda aynı akıbeti                      yaşamak istemiyoruz.TMO’nun iç piyasaya fındık vermesi az olan rekoltenin yükseltilerek fiyatların
düşük tutulmasına zemin hazırlamıştır. Fındığın gerçek değerinin ortaya çıkması için 1 gram bile iç piyasaya satmaması gerekir. Tarım Bakanlığına sesleniyoruz. Bu yolla fiyatların düşülmesine engel olun hiç olmazsa bu yıl az olan rekoltenin ortamında emeğimiz, ürünümüz elimizden yok pahasına alınmasın.
         Fındıkta fiyat tartışması, her yıl hasat öncesi, bir sürü gerçek olmayan açıklamalarla üreticinin elinden nasıl bedava denecek rakamlarla üreticinin ürününe el koyma içersinde olanları biliyor ve tanıyoruz. Çok kısa sürede adı, sanı bilinmeyenlerin fındık piyasasında büyük paralar kazanarak
 
                                                                      -2-
medyada boy gösterdiklerine yıllardanberi şahit oluyoruz. Bu yılda aynı oyunlar oynanmak isteniyor,   o yüzdendirki 12-13 TL ve geçen sezondan az olmaz diyenlerin nasıl ortamı bulandırdıklarını ibret ve
nefretle izliyoruz. Tarım Bakanlığımızın bu gerçekler ışığında hareket ederek, üreticinin mağdur olmasını önleyecek rakamları bir an önce açıklamasını bekliyoruz. Yabancının çürük cevizinin 30 tl’ye satıldığı şehrimizde, 12 - 13 TL’yi dillendirmeleri kabul edilemez. Bu yılki fiyat artışları göz önüne alındığında, 18-20 TL’nin altına düşen fındık fiyatları üreticiyi mağdur edecek, bahçesine bakımını da engelliyecxektir. Bahçesine gönüllü hizmet verebilmenin koşulları üreticiyi fiyat yönünden memnun etmekten geçmekte olduğunu bir an olsun unutmayalım.
           FKB kesenin ağzını açtı, Fiskobirlik açıklamalarında fındık alımı yapacağını, açıklamıştır. 1 TL parası olmayan bir kurum nasıl 100-150 bin ton, hatta tüm ürüne talip olduğunu söylemesi büyük bir yalandır. Gerçek üreticinin kurumu olsa idi, TMO’nun açıkladığı rakamların altında değil, üstünde bir rakam açıklayarak piyasaya girerdi, Trabzon’un taşınmazını 50 milyon TL’ye satıp’ta  Trabzonlu’nun borcunu ödemeyenlerin, 2006 ürün bedellerini kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen bugüne kadar parasını ödemediğin üreticiler FKB’nin gerçek namuslu üreticileridir. Bu ülkede hak aramak için yargıya müracaat eden üreticiler cezalandırılmıştır. Fiskobirlik başkanı yargı kararlarını bugüne kadar uygulamayarak suç işlemeye devam etmektedir. Tesbit ve ceza davaları devam etmektedir. Er, geç adalet tecelli edecek fiskobirlik başkanı mahkum olacaktır. Yaşanan bu gerçekler karşısında fiskobirlik başkanına kim inanır. En kısa sürede istifa etmeli, fiskobirlik yeniden yapılandırılmalı, tüm üreticilerin katılacakları kongreler yapılmalı, fiskobirliğin gerçek sahipleri olan üreticilere teslim edilmelidir. 3-4 bin ortağı olan kurum 18-20 kişi ile 50-100 kg fındık vererek yönetimi sürdürenlerden hesap sorulmalı hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır. Böyle bir kuruma hangi üretici ürün verecek?
            Tek korku ABD, Arkadaşlar, bu söylemin anlamı nedir? Yıllardanberi İtalya, İspanya, Cürcistan ve Azerbaycan fındığı ile aldatmaya  çalışıyorlardı, haberleşme  kısıtlı idi, hele, hele üretici için imkansızdı. Bilimin uzay ve bilişim çağına geldiğimiz günümüzde, yalancıların yalanları çok çabuk ortaya çıkmaktadır. Geçen yıl tüm dünya fındık üreticileri bir araya gelmiş, Türk Fındığının yanında kendi fındıklarının değeri olmadığını bizzat o ülke üreticileri dillendirdiler ve Türk fındığı en az bizim fındığımızdan 10-12 lira fazla olması gerektiğini bizzat kendileri dünyaya açıkladılar. Tecarikçiler yeni icat çıkardılar, en büyük tehlike ABD fındığı diyerek sahneye fırladılar. Çok kısa sürede büyük çıkar elde edenlerin korkuları olabilir, ne yazıkki, ülkemizde ABD mandacıları her zaman ABD korkusu içinde olmuşlardır. Mandacı zihniyet her zaman korkaktır. Gidin fındığınızı ABD’den ve Şiliden alın, üreticinin yakasından düşün. Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim bir aradaşımın davetiyesini alarak tedarikçilerin geçmişte bir toplantısına katıldım, toplantıda tanıdığım ve fındık sattığım ünlü şehrimizin tanınmış bir tüccarı toplantı da  aynen şunları söyledi, “dünyanın tüm fındık üreten ülkelerini gezdim, hiç bir ülkeninn fındığı, bizim fındığımızın rakibi değildir ve olamaz. Türk fındığının damak tadı ve lezzeti dünyanın hiçbir ülkesinin fındığında yoktur. Fındığımız bize Yaratanın lütfudur.   Bizim fındığımızın olmadığı dünyanın hiçbir çikolatasında yoktur ve olamaz. Bu ürünün kıymetini bilelim, bizim fındığımız dünya lideridir, söyleminin ne kadar doğru olduğu  bir yabancı firmanın Trabzon’a yerleşmesinin gerekçesi değilmidir. ? İtalya’da fındık yokmu idide şehrimize gerldi? Geçen
yıl yapılan kesintisiz 40 saatlik bir televizyon programında bir defa daha bu gerçek ortaya çıkmışken, bu yılda ABD korkusunu ortaya atanların karanlık emellerinin, üreticinin alın terine el koymak olduğu değilmi dir? Yıllardanberi serbest piyasa masalları ile kamu müdahale etmesin piyasa tıkır, tıkır işliyor diyenlerin bugün Tarım Bakanlığı maliyet tesbiti yapsın, taban fiyat belirlesin gerçeğine gelmelerini günaydın, diyerek yinede olumlu buluyoruz
 
 
 
 
,
 
 
 
                                                                   -3-
  ÜRETİCİLERİMİZİN TALEPLERİ; Fındık hasatının başladığı bu günlerde, ilgili bakanlıklarımızın maliyet 
maliyet ve taban fiyat belirlenmesini bir an önce yapmaları tedarikçilerin geçen yıldan az olmamalı ve 12-13 TL gibi görüş açıklamaları Spekülatif amaçlıdır ve kabul edilemez. Yaşadığımız fiyat artışları göz önüne alındığında, 18-20 TL taban fiyatın üreticiyi ezmeyeceği, bahçesinin bakımını özendireceğine inanıyoruz. Ülkemizde uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin, üreticilerimize, ilimize, ülkemize müreffeh, başı dik Hukukun üstünlüğüne dayanan barış ve kardeşliğimizi pekiştiren bir sistemin temellerinin atıldığına inanıyor, Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, saygılarımızı sunuyoruz. 26.07.2018
 
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBE BAŞKANLIĞI
 
TRABZON MUHTARLAR FEDERASYONU YÖNETİM KURULU
 
TRABZON ORTAHİSAR MUHTARLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
 
TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ TRABZON YÖNETİM KURULU
 
TRABZON KESK ŞUBELER PLATFORMU YÖNETİM KURULLARI
 
TRABZON İLİ FINDIK ÜRETİCİLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
 

banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner160

banner273