Doğu Karadeniz'in 9000 yıllık ekolojik geçmişine ait bilgileri bünyesinde saklayan,Türkiye’nin en yüksek turba bataklığı olan Ağaçbaşı Turbalıkları ve barındırdığı kendine has canlı yaşamının korunması için toplumsal farkındalık yaratılması amacı ile, Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Tarafından hazırlanan ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) ‘’Türkiye’nin Canı Programı’’ tarafından desteklenen projenin ortakları Sürmene ve Köprübaşı Belediye Başkanları ile Sürmene ve Köprübaşı Kaymakamları ile Doğa Tarih Başkanı ve Proje Koordinatörü Yard. Doç. Dr. Coşkun Erüz, bataklığın korunması ve bölgenin önemli değeri olan Kervan Yolu ile ilgili yol haritası çıkarılması için  koordinasyon toplantısı yaptı.

 'Ekolojik önemi ve küresel ısınmanın azaltılması için mutlak korunması gereken turbalıklarda son yaşam alanları turbalıklar olan çok sayıda canlı var.' diyerek projenin önemin belirtti. 

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'ün makamında yapılan toplantıya Başkan Üstün'ün yanı sıra Sürmene Kaymakamı Şevket Atlı, Köprübaşı Belediye Başkanı Ahmet Tekke, Köprübaşı Kaymakamı Hamza Özer, Proje Yürütücüsü ve Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Erüz, Proje Koordinatör Yard. Sedat Türkmen ve Yük. Mimar Leyla Demirkır katıldı.

Toplantıda Coşkun Erüz Ağaçbaşı Turbalıkları'nın ekolojik ve tarihi açıdan önemi, korunması için idari ve toplumsal düzeyde yapılması gerekenler konusunda proje ortaklarını bilgilendirdi. 

Erüz Ağaçbaşı Turbalıkları ve Kervan Yolu projesi hakkında şu şekilde açıklamada bulundu;

'Ağaçbaşı Turba Bataklığını önemli kılan alansal büyüklüğü yanında bölgenin ekolojik ve de iklimsel geçmişi ile ilgili 9.000 yıllık büyük bir bilgi hazinesini bünyesinde barındırmasıdır.

Alanda görülen mevcut bitki örtüsü Türkiye’de oldukça nadir bulanan ya da Ağaçbaşı ve çevresinden (Barma, Yılanataş vd.)  başka yerde bulunmayan taksonlardan ve türlerden  oluşmaktadır. Hem turba hem de üzerinde mevcut dünya ölçeğinde nadir bitki türleri alanın biyolojik rezerv olarak korunmasını zorunlu kılmaktadır.

Ağaçbaşı Turba Bataklığı ve çevresi ekolojik özellikleri yanında tarihsel açıdan da önemli özelliklere sahip bir bölgedir. Çünkü bataklık antik çağdan günümüze önemli bir geçit konumundadır. Tarihi önemimi, antik çağdan günümüze kadar varlığını sürdüren ipek yolu ve buna bağlı kervan yollarından birisi olan Bayburt-Sürmene kervan yolu bataklığın içersinden geçmesinden dolayıdır. 1640 yılında Trabzon'a gelen Ünlü seyyah, Evliya Çelebi Seyahatname'sinde Ağaçbaşı Bataklığı içinden geçen tek yoldan ve yolun tehlikesinden bahsettiği gibi Dede Korkut Hikayelerinde de Ağaçbaşı Bataklığının tehlikelerinden bahsedilmektedir.

Hem ekolojik ve hem de tarihi açıdan önemli bir  alan olan ve yıllardır ihmal edilen Ağaçbaşı Yaylası Turba Bataklığı hak ettiği doğal sit  statüsüne, Kamu-Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğinin güzel bir örneği olarak 2014 yılı içersinde kavuşmuş olması için ilgili kurumların gereğini yapması beklenmektedir..'

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ise konu ile ilgili şunları söyledi; 

'Olması gereken hazırlanan projeler kapsamında çalışma yapmamız. Bir takım eksiklikler var bizler de onları tamamlamaya çalışacağız. İlk etapta bu bölgede ulaşımla ilgili sorunları çözmemiz gerekiyor. Ağaçbaşı - Seslikaya - Köşk - Taşlı yaylalarında bulunan hanların önünde betonlama veya taş yol yapılması gerekiyor. Ağaçbaşı Turbalığında temizlik konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz, imkanlar doğrultusunda yapabilecek olduğumuz şeyleri gözden geçirip Sürmene Belediyesi olarak Köprübaşı Belediyesi ile birlikte yapılması gerekenleri ortaklaşa yapmaya çalışacağız. Özellikle Kervan Yolu Projesi'nin DOKAP Yeşil Yol Projesi ile birleştirilmesini istiyoruz. Bunun için de önümüzdeki günlerde Trabzon Valisi Sn. Abdil Celil Öz ile bir görüşme yapıp bu iki projenin birleştirilmesi konusunda yardım isteyeceğiz. Kervan Yolu Projesi'nin DOKAP Yeşil Yol Projesi ile birleştirilmesi sonrasında Sürmene'yi ziyaret eden turistler rahatlıkla Kervan Yolu ile Yeşil Yol bağlantısını sağlayabilecek, Yeşil Yol'un Kervan Yolu bağlantısı ile de yaylalarımızdan Sürmene Sahiline kolaylıkla inebilecek. Doğu Karadeniz'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bu şekilde Sürmene'ye rahatça ulaşabilecek. Ayrıca DOKAP Yeşil Yol Projesi ile Kervan Yolu Projesi birleştirilmesi sonrası Sürmene - Bayburt Aydıntepe bağlantısını da sağlamış olacağız.'

Muharrem Altıntaş
www.trabzonhaber24.com