Çukurçayır ve Kanuni Mahallesi’nde bulunan taşınmazların ihalesi 16 Ağustos Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.
 
Çukurçayır Mahallesi’nde 223 ada, 52 parselde bulunan 3 bin 282 metrekare arsa, Kanuni Mahallesi’nde 138 ada, 4 parselde bulunan 484 metrekare ve 155 ada 9 parselde bulunan 612 metrekare arsalar ihale yoluyla satışa sunulacak. 16 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihalelere gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecek.
 
KAPALI TEKLİF USULÜ 
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ihale şartları ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;
“Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi’nde 3 bin 282 metrekare, Kanuni Mahallesinde 484 metrekare ve 612 metrekare taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek satılacaktır. İhale, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 11.15, 11.30 ve 11.45 saatlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazın kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak, ihale zarflarını, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:159 Ortahisar/Trabzon adresinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına en geç ihale günü olan 16.08.2023 tarih ve saat 10.30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı-soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 16.08.2023 tarih ve saat 11.00’e kadar (idari şartnamenin 9. Maddesine uygun olarak) komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Kamuoyuna ilan edilir.”

Editör: Muharrem Altıntaş