Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ortaklığında ve Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yürütücülüğünde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından fonlanan “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı”na sunulan “Predicting Distribution of Future Basic Forest Tree Species Using Different Climate Projections andDeveloping Adaptation Strategies for Turkey (Farklı İklim Projeksiyonları Kullanılarak Gelecekteki Asli Orman Ağacı Türlerinin Dağılımlarının Tahmin Edilmesi ve Türkiye İçin Uyum Stratejilerinin Geliştirilmesi)” isimli proje desteklenmeye hak kazandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi”

KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uzay Karahalil tarafından hazırlanan ve KTÜ’yü temsilen yürütücüsü olduğu proje, 196,984.86 Euro bütçe ile 18 ay süreyle uygulanacak. Projede; ülke genelinde bölgesel iklim modellerini kullanarak gelecekteki ağaç türlerinin dağılımını tahmin etmek, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek orman alanlarını haritalamak, iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek ağaç türlerini araştırmak ve orman amenajmanı ve silvikültür temelli stratejiler geliştirilerek ormancılar ve toplumdaki bilgi tabanını genişletip iklim değişikliğine uyum sağlayacak mekanizma oluşturmak hedefleniyor.

Editör: Haber Merkezi