Bahse konu iş yerine verilen sürenin sona erdiği 3 Ekim Salı günü aykırılığın giderilmediğine dair tespit tutanağı tutulduğu ve ilgilisine tebliğ edildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 

“Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi’nde 616 Ada, 17 Parselde yer alan Forum AVM’nin zemin katında faaliyet gösteren bir iş yerinin, Belediyemizce ruhsatlandıralan ve inşaatı devam eden alanda izinsiz faaliyette bulunulmasına ilişkin tarafımıza sözlü ve yazılı şikayette bulunulmuştur.
Şikayet konusu yer ile ilgili Büyükşehir ekiplerince yapılan incelemede inşaat alanında projeye aykırı herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş ancak ‘İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’ almadan ilgili iş yerinin ilave ruhsat düzenlenen alanın bir kısmını ticari amaçla kullandığı tespit edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairemizce ilgili iş yerine 19.09.2023 tarihli tutanakla 15 gün süre içerisinde aykırılığın giderilmesi için tebligat yapılmış ve 03.10.2023 tarihinde verilen kanuni süresi dolduğundan aykırılığın giderilmediğine dair tespit tutanağı tutularak ilgilisine tebliğ edilmiştir.
İlgili Kanun ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği Zabıta Dairesi Başkanlığınca konu değerlendirilmek üzere yetkili organ olan Encümene yazılmış olup ilk toplantıda hakkında karar verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Editör: Muharrem Altıntaş