Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin iktidara geldiği günden itibaren Türkiye’nin her alanında gerçekleştirdikleri hizmet, proje ve yatırımlarla bölgesel kalkınmaya büyük önem gösterdiklerini belirten Trabzon Milletvekili Vehbi Koç “Ülkemizin her bir bölgesinin eşit şekilde gelişmesi ve büyümesi
adına uyguladığımız projelerden biri de Doğu Karadeniz Projesi’dir. DOKAP kapsamındaki illerde, yatırımların gerektirdiği; araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayarak bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasını
amaçlamaktayız. 2014 ve 2018 yılları arasında ortaya koyduğumuz DOKAP Eylem Planı ile birlikte bölgesel kalkınmanın ilk adımını atmış olduk.”dedi. 

df17a8ba-f9d5-4182-b30f-5573f5e22a28
AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç konuşmasını söyle sürdürdü; 

“DOKAP, 2021-2023 yılları arasını kapsayan, yeni bölge kalkınma programı ile birlikte; tarımsal üretimde büyüme, katma değer artışı ve kırsal kalkınma, turizm ve sanayide ekonomik büyüme,
beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi programlarında çalışmalarına devam etmektedir.
DOKAP, Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün sürdürülebilir bir şekilde gelişimini sağlamak için; turizm altyapısını iyileştirmek, tarımsal faaliyetleri ve hayvancılığı geliştirmek, üretim ve istihdamı arttırmak, soyut ve
somut kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması adına da önemli projeler yapmaktadır.”

b04636e7-cb1a-41b1-bfc6-c6a52e0c1e9a
“DOKAP Başkanlığımız, bugüne kadar 791 projeye 2023 yılı fiyatlarıyla 5,2 milyar TL kaynak aktardı.
2013-2023 yılları arasında 286 adet proje ile turizm sektörüne ayrılan 3,35 milyar liralık ödeneğin 2,83 milyar lirası; Turizm Altyapısının Geliştirilmesi kapsamında Yeşil Yol projelerine, geriye kalan 517 milyon Türk Lirası da; turizm destinasyonlarındaki çevre düzenlemesi ve iyileştirme çalışmaları, İmar Planı Yapımı işlerinde ve bölgemizdeki Kalkınma Ajansları ile ortaklaşa gerçekleştirilen Mali Destek
Programları gibi münferit projelerde kullanılmıştır.”

Başkan Çebi İle Başkan Batmaz Arasındaki Söz Düellosu Devam Ediyor Başkan Çebi İle Başkan Batmaz Arasındaki Söz Düellosu Devam Ediyor


“Bölgemizdeki turizm potansiyelinin uluslararası standartlara çıkartılıp, bölgemize gelen yerli ve yabancı turist çeşitliliğinin arttırılarak turizm alanında hem yerel hem de ulusal ekonomik hareketliliği daha da canlandırmak için imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. DOKAP, Turizmin yanı sıra, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanlarında, bölgemizin gelişmesi adına; bitkisel üretim ile et-balık ve arı ürünlerinde katma değerin artırılması; kırsal
nüfusun geliri ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedefleriyle bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi alanlarında birçok
projeyi uygulamaya koymuştur.”


“Bu kapsamda Başkanlığımız bugüne kadar 292 adet projeye 2023 yılı fiyatlarıyla toplam 1,35 milyar Türk Lirası tutarında ödenek aktarımında bulunmuştur.
Aynı zamanda, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi
kapsamında 136 proje için 2023 yılı fiyatlarıyla 385,5 milyon Türk Lirası tutarında ödenek tahsis etmiş olup, 165.117 dekar alanın sulamaya açılması sağlanmıştır.
DOKAP tarafından, ekonomik sektörler odağındaki proje ve çalışmaların yanında gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik 67 adet proje desteklendi.”


“Bu projelere; 2023 yılı fiyatlarıyla 75,1 milyon Türk Lirası tutarında ödenek aktarımında bulunularak; dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının artırılması, sosyal ve kültürel hayatın desteklenmesi gibi hedeflerle çeşitli çalışmalar hayata geçirilmiştir.
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2024 yılında da; Bitkisel Üretim Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında toplam 58 adet projeye 130,5 milyon, Hayvancılık alt yapısının desteklenmesi projesi kapsamında 24 adet projeye 94,1 milyon, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projesi kapsamında 27 adet projeye 130 milyon, Turizm sektöründe 16 adet projeye 312 milyon ve Eğitim, Kültür ve Sosyal sektörlerin geliştirilmesi programı kapsamında 23 adet projeye 18 milyon TL olmak üzere toplam 148 adet projeye 684,6 milyon TL tutarında desteklemede bulunmayı hedeflemektedir.” 


“Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri,
DOKAP, bölgesel kalkınma adına birçok sektörü kapsayacak şekilde ve bölgenin gelişmişliğini artırmaya yönelik önemli proje ve çalışmalara imza atmaktadır. Bölgeye yönelik bütüncül bakış açısıyla birlikte kurulduğu günden itibaren bölge insanımıza hizmet verip, kurumlarımızın ve girişimci ruhlu hemşehrilerimizin elinden tutarak onlara
umut olan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının önümüzdeki dönemlerde de başarısını katlayarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin her bir köşesini baş tacı yaparak birbirinden ayırmayıp DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını bölgemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a şehrimiz ve bölgemiz adına şükranlarımı arz ediyorum.” 

“Ayrıca, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında tevazu, samimiyet ve gayretle çalışan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mehmet Fatih KACIR ve Bakanlık çalışanlarımız ile göreve geldiği günden itibaren bölgemizde önemli bir farkındalık oluşturarak, bir uçtan bir uca başarılı çalışmalar
yapan, kıymetli hemşehrimiz DOKAP Başkanı Sn. Hakan GÜLTEKİN ve ekibine teşekkür ediyor, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Editör: Haber Merkezi