Sayın Başkan,

Değerli Bakanlarım,

Bakan Bayraktar, TTSO’da Trabzon enerji sektörünün taleplerini dinledi Bakan Bayraktar, TTSO’da Trabzon enerji sektörünün taleplerini dinledi

Kıymetli Milletvekilleri,

Konuşmama başlamadan önce Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili merhum Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet, yakınlarına,         ailesine, Saadet Partisi camiasına, sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun .

Ak Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ;2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin Ticaret Bakanlığı bütçesi kapsamındaRekabet Kurumu bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına konuşmak üzere söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygı ile selamlıyorum.

Rekabet hayatın her alanında karşımıza çıkan, insani ilişkilerde daha iyiye ulaşma, daha iyi sonuç alma; ticari ilişkilerde isesatıcıların daha fazla tüketim noktasına ulaşarak mal ve hizmet satışlarını,dolayısıyla kârlarını arttırmak için giriştikleri yarış şeklinde tanımlayabiliriz.

Serbest piyasa koşullarında rekabetçi bir ortam ürün çeşitliliğini ifade eder. Yurtiçinde firmalar arasındaki yarış ortamının sağlıklı işlemesi ve ilerlemesi, şüphesizdış pazarlarda da ülkemizin rekabet gücüne, ve nihayetinde ihracatımızın artmasına olumlu katkı sağlar.  

Zira ihracata dayalı büyümeyi hedefleyen bir ekonominin dış pazarlara açılması, milletlerarası rekabete hazır girişimler ile mümkündür.

Nitekim, girişim özgürlüğünün en önemli güvencesi olan rekabet, üreticilerin tüketiciden gelen talep ve beklentileri karşılayacak şekilde üretmesini ve yatırım yapmasını, dolayısıyla ekonomik kaynakların da en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Bu anlayışla AK Parti Hükümetleri olarak, ülkemizde tekellerin ve kartellerin hakim olduğu bir ekonomiye mahal vermemek, bunun yanında küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve ayakta kalmalarına en uygun ortamı sağlamak adına, bugüne kadar uygulanan politika ve stratejilere yeni katkılar sağlayarak önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.

 Bilindiği üzere Rekabet Kurumu, 1994 tarihinde yürürlüğe giren 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 20’nci maddesine göre, mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. 

Kurum tarafından yapılan çalışmalarsadece 4054 Sayılı Kanun tarafından yasaklanan teşebbüs davranışlarına değil, aynı zamanda piyasaların sağlıklı işleyişine engel olan yapısal sorunlara da odaklanmaktadır.

Kurum, çalışmaları ve kararları ile, içinde bulunduğumuz dijitalleşme ve inovasyonçağında, ulusal ve uluslararası pek çok mecrada bu değişime en hızlı ayak uyduran otorite olarak örnek gösterilmekte ve bu alanlardaki  uygulamaları ile de öncü olarak tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilir büyüme hedefindeki ülkemizde tarafsızlık, öngörülebilirlik,hesap verebilirlik, hızlı karar alma,katılımcılık, uzmanlık, kurum kaynaklarını etkin kullanma ilkeleri çerçevesinde çalışan Rekabet Kurumu,kuruluşundan bu yana vatandaşlarımızı ilgilendiren birçok alanda araştırma ve incelemelerini sürdürmekte olup cezai müeyyideler ile de sektörler üzerinde,etkili bir kurum olma özelliğini taşımaktadır.

Yakın geçmişte gündemde olan,tüketicilerin internet üzerinden binek ve ticari araçlarla ilgili yaptıkları aramalarda,alternatif şirket bulma seçeneklerinin kısıtlandığının anlaşılması üzerine,Kurumun 2022 yılında konu ile ilgili araştırmaları tamamlaması ve hemen akabinde de Sayın Bakanımızın Bakanlık görevine başladığı günlerde, ikinci el kara taşıtlarının tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde satılmasına getirilen kısıtlamaların uygulanması ve sonrasında da ilan platformlarında bir dengelenme olması,

bu uygulamanın sonuçlarının da geçtiğimiz Ekim ve Kasım aylarında hissedilmesi tüketiciyi koruma hedefli, başarılı çalışmalardan sadece bir tanesidir.

Bugün burada bulunan Sayın Bakanlarımız nezdinde tüm Bakanlarımıza, Bakan Yardımcılarımıza,Bürokratlarımıza ve çalışma ekiplerine yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. 

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, yenipolitikalarımız ve kurumlarımızın katkılarıyla

Yeni küresel ve toplumsal sınamaları toplumsal faydaya dönüştürecek beşeri ve zihinsel sermaye ile önümüzdeki   günlerde de tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, Kıymetli Milletvekilleri,

Sözlerimi tamamlamadan önce, Gazze’deki insanlık dramı ile ilgili de birkaç cümle söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu zulme sessiz kalmıyor, dünyaya sesleniyor ve diplomasinin tüm araçlarını kullanıyor.

Tüm bunlara rağmen İsrail, bir adım geri atmadan üstelik daha da şiddetlenerek acımasız zulmüne devam ediyor.  

İSRAİL BU ZULMÜ DURDURMALIDIR.

İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarını ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı tekrarlıyoruz.

2024 yılı Bütçemizin şimdiden hayırlı hizmetlerde kullanılmasını diliyor, 15 Aralık Dünya Çay günü vesilesiyle de ülkemizin önde gelen çayüreticilerinden biri olan ÇAYKUR başta olmak üzere çay tarımı ile uğraşan üreticilerimizin ve çiftçilerimizin de Çay Günlerini kutluyor,

Genel Kurulu saygı ile selamlıyorum.

Editör: Haber Merkezi