Trabzon Sahillerinde TALAN VE YAĞMA HAREKATI       
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden) ve Kanun hükümleriyle bağdaşmayacağı açıktır” diyerek söz konusu değişikliği iptal etti. 
85F4B616 585C 423D 8788 793Ab8Ddb5B6

Danıştay Dördüncü Dairenin 2022/3549 nolu kararı Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığınca 16/04/2022 tarih ve 31811 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulamasın dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasında Dair Yönetmelik’in Kanunla düzenlenmesi gereken alanları hukuka ve normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil edecek şekilde düzenlenmesi, anayasa, uluslar arası anlaşmalar ve ilgili Kanunların amir hükümlerine aykırılık teşkil etmesi ve yargı kararlarına aykırı olması sebepleriyle, ilgili Yönetmelik’in öncelikle yürütmesinin durdurulmasını ve sonrasında iptali yönünde karar verilerek …. Arz ve talep ederiz.12/5/2022” 

163A7C8B 687B 4Ca0 8005 4979D0B2E4Aa

3621 sayılı Kanunun 1. Maddesi; Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

Danıştay Altıncı Dairenin 2011/300 nolu kararı "rekreaktif alan” kavramı ile "rekreasyon alan”kavramının birbirinden farklı olduğu ve Rekreasyon Alanlarında belli koşullarda yapılaşmaya olanak sağlanırken rekreaktif alanlarda, yapılaşmaya olanak verilmediği görülmektedir.” Bu karar sahil şeridinin birinci 50 metresi imar planlarında rekreasyon alanı olarak değil rekreaktifalan olarak planlanması gerektiğini söylüyor. Bu karar Belediyenin sahil şeridinin birinci 50 metresini rekreasyonalanı olarak belirlenmiş alanların rekreaktif olarak yeniden düzenleyerek bütün halkın mağduriyetinin giderilmesi ve bir an önce gelecek nesillerin deniz ile buluşmasının önünün açmak için gerekli düzeltmelerin vakit geçirmeden yapılması gerekiyor.

Ülkemizde Anayasa, Kanunlar ve Mahkeme kararları ortada iken TALAN VE YAĞMA DEVAM EDERKEN,Yunanistan'da ise işletmelere KİRALANAN plajların vatandaşların ücretsiz kullanımına açılması için başlatılan “HAVLU HAREKATI”!...

Başkan Genç Muhtarlarla El Ele Verip Sorunları Çözeceğiz Başkan Genç Muhtarlarla El Ele Verip Sorunları Çözeceğiz

                                                                                                  Cemil PEHLEVAN                                                           

ZMO Yönetim Kurulu Adına

Editör: Haber Merkezi