Gürdoğan “2016 yılında o dönemki Sanayi Bakanımız olan Sn. Faruk ÖZLÜ, vizyoner bir bakış açısıyla ülkemizde sanayinin sadece belli bölgelerde kümelenmesinin oluşturduğu riski görerek ve katma değerli sanayi üretimine yükselebilmemiz amacıyla, ülkemizde belli bölgelerde sanayi üsleri oluşturulmasını öngörmüş, bu kapsamda da Trabzon ilimiz Arsin ilçesi sahilinde, tüm Doğu Karadeniz Bölgesine hitap edecek ve yüksek katma değerli ürünlerin üretiminin yapılacağı bir alanı deniz dolgusu ile oluşturarak burayı Endüstri Bölgesi ilan edeceklerini belirtmiş ve aşağıda sunmuş olduğumuz 2017 yılı gazete küpürlerinde bu hususu kamu oyuna da deklare etmişti. Ve bu durum 24 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon ziyaretinin bir gün öncesi “Endüstri Bölgesi” ilan edilmiştir. 

Bu kapsamda Trabzon sivil toplum örgütleri, ilimize ve Doğu Karadeniz Bölgesine büyük vizyon ve ekonomik katkı sağlayacak, hatta bölgemizi Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve Orta Doğu Bölgesinin tedarik merkezi haline getirecek Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi fikrini sahiplenerek, fizilibilite raporu ve projesi ile hazır hale getirmiştir. Ancak, 2017 yılından bugüne geçen 5 yıllık sürede diğer illerde planlanan projeler hayata geçerken, maalesef Trabzon Milletvekilleri ve hatta Trabzonlu Bakanlarımız bu projeye sahip çıkmamış, sanki başka bir iktidarın projesiymiş gibi bu projeyi Trabzon’a unutturmaya çalışmıştır. Aynı proje ile gündeme gelen Filyos ve Adana Ceyhan projeleri, bölgenin duyarlı milletvekilleri tarafından sahiplenilerek, hızlı bir şekilde yapımlarına başlanılmış ve şu anda tamamlanma aşamasına gelmiştir. 

Trabzon’un siyasileri tarafından sahiplenilmemesi, Trabzon’a vizyon katacak, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlayacak vizyoner projeler yerine, şehire hiçbir katkı sağlamayan, sadece seçim kazanmaya odaklı kısa vadeli projelere öncelik verilmesi, Trabzon’u son dönemde bitme noktasına getirmiştir. 

Trabzon şu anda hem ekonomik olarak geri gitmekte, hem de ihracatımız her geçen yıl ivme kaybetmektedir. Bunun yanında, sanayinin gelişmemesi nedeniyle yüksek eğitimli kalifiye işgücünü oluşturan gençlerimiz hızlı bir şekilde şehri terk etmekte, başka şehirlere göç etmektedir. Trabzon’un işsizlik oranı ülke geneli işşsizlik oranlarının çok çok üstüne çıkmıştır. Trabzon’un kanaat önderleri tamamen doğaçlama ve yabancı odaklı turizmi ön plana almaktadır ancak gelişi güzel gelişen turizm birkaç yıl sonra bitme aşamasına gelecektir. 

Bu nedenle Trabzon kamuoyu şehrimizin siyasilerine şu hususu hatırlatmayı bir borç biliyor; Trabzon ilinin kurtuluşu, ekonomisinin sürdürülebilir boyuta yükselmesi, yüksek katma değerli sanayinin geliştirilmesi ve ihracata bağlıdır. Bunun için Trabzon Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırımı Trabzon’un geleceği açısından olmazsa olmaz bir projedir. 

Bu nedenle Trabzon’un kanaat önderlerini, Trabzon Milletvekilleri ve siyasilerini ivedi bir şekilde bu projeye sahip çıkmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

KONUYA İLİŞKİN GAZETE KÜPÜRLERİ

 - 01.09.2017 

Trabzon Mega Endüstri Bölgesi Projesi hayata geçiyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Trabzon'da kurulacak Endüstri Bölgesi için gerekli kararları oluşturduklarını duyurdu.

Bakan Özlü, Türkiye’de uygulamasını ilk kez başlattıkları proje için şu bilgileri paylaştı: “Endüstri Bölgesinin ekonomik ölçeğinin, büyük ölçekte olmasını planlıyor, coğrafik şartların müsaade ettiği en geniş ölçüde olmasını istiyoruz. Türkiye'nin sıçrama yapabilmesi için kendi teknolojisini üreten bir sanayi yapılanmasına ihtiyacı var. Bunun için de limanlara entegre büyük ölçekli mega endüstri bölgelerine ihtiyaç var. Bunun için sadece denizin doldurulması ve bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması olarak bakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Mega Endüstri Bölgesi bir ‘Yatırım Adası Projesi’dir. Burada endüstri bölgelerinin konseptinde dolgu işlemleri devlete ait olacak, biz dolduracağız, uluslararası ölçekte bir proje olacak, yatırımcılar, sanayicilerimiz, sadece yatırım yapılması ve işletme sermayesine sermayelerini harcayacaklar. Bu bölgede sadece belli endüstri bölgesi değil, Ar-Ge merkezleri olacak, lojistik merkez olacak, liman olacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, mega endüstri bölgeleri için çalışma yürüttüklerini belirterek, Türkiye'de denize entegre bölgede denize mega endüstri bölgeleri kurulması çalışmasını başlattık. Bu endüstri bölgeleri ile Türkiye'ye, Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz. İlk örneklerini Filyos, Trabzon yatırım adası ve Adana Ceyhan'da göreceğiz dedi.

Yeni Şafak

24/06/2017 Cumartesi

50 milyar lira cirolu 5 yatırım adası

Sanayi Bakanı Faruk Özlü “Türkiye’nin kalkınması, sanayileşme ve teknolojiye bağlı. Trabzon,Zonguldak, İzmir, Güney Marmara ve Adana-Mersin bölgesinde denizi doldurarak endüstri adaları kuracağız. Her birinin cirosu, yıllık 40-50 milyar lira olacak” dedi.

Özlü, yeni bir sanayi hamlesi için Türkiye’nin 5 ayrı kritik bölgesinde, 5 büyük endüstri bölgesi kurulmasınıistediklerini söyledi. Özlü, kurulacak endüstri bölgeleri için Singapur’da denizin doldurulması yoluyla yapılan yatırım adası modelini esas alacaklarını belirterek, projenin detaylarını şöyle anlattı:

TABİATA SAYGILI YATIRIM Türkiye artık İngiltere, Fransa, Almanya gibi gelişmiş ülkelerle mukayese edilebilir bir ülke olmalı. Kalkınma ile birlikte çevreye de saygı duyarak sanayide bir sıçrama içine gireceğiz. Bu ülkelerde fabrikalar, sanayi tesisleri yeşille iç içe geçmiş durumda. Biz de bu ülkeleri örnek alıp, sanayide bir hamle dönemine girmeliyiz. Büyük endüstri bölgelerinin kurulması için bir planlama yapıyoruz. Bu bölgeler tıpkı Singapur’daki gibi yatırım adalarına dönüşecek. Türkiye’ye sıçrama yaptıracaksak, bu sanayi ve teknoloji ile olacak. Böyle bir program hazırlıyoruz. Bunun için büyük ekonomik bölgelere ihtiyaç var. Bu kapsamda 5 ayrı tematik bölge belirliyoruz. Birisi Trabzon. Burada denizi doldurarak bir yatırım adası kurmak istiyoruz.Diğeri Zonguldak’ı içine alacak, Batı Karedeniz endüstri bölgesi. Bir diğeri Menemen ve Aliağa’yı içine alan Kuzey Ege civarı. 4’üncü olarak Güney Marmara’da büyük bir ekonomik planlanıyor. Bir de Adana-Mersin petrokimya endüstri bölgesi düşünülüyor. Böylece 5 ayrı stratejik bölgede 5 büyük yatırım adaları kurulacak. Endüstri bölgeleri kurulurken, oralarda yapılacak stratejik yatırımlar da tek tek planlanacak. Örneğin, Aliağa ve Mersin tarafında kurulacak bölgelerde petrokimya ağırlıklı olacak. Batı Karadeniz’de otomotiv bölgesi oluşturulacak. Bunların her biri yıllık 40-50 milyar liralık cirosu olan yatırımlar olacak.

Editör: Muharrem Altıntaş