Trabzon'da tiyatro sanatının gelişimine önemli bir katkı sağlayacak olan Trabzon Tiyatrolar Derneği (TTD), resmi olarak faaliyetlerine başlangıcını ilan etti.

Beş önemli kurumsal tiyatro ve toplamda 183 tiyatro emekçisinin desteğiyle kurulan dernek, Trabzon'un kültürel ve sanatsal yaşamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Doğu-Batı transit ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan Trabzon’da, başlangıçta gayrimüslim Osmanlı cemaatleri arasında başlayan modern tiyatro faaliyetleri, daha sonra Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan ve “Direktör” sıfatıyla bilinen Âli Bey’in Trabzon valiliği sırasında Türklerle de buluşmuştur.
Âli Bey, kendi kaleme aldığı Kıssa-i Hazret-i Yusuf adlı oyunu sahnelediği gibi, İstanbul’dan gelen çeşitli tiyatro topluluklarına da o yıllarda destek vermiştir. Erken Cumhuriyet döneminde Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Darülbedayi başta olmak üzere çeşitli tiyatro topluluklarının turneler düzenledikleri Trabzon’da zamanla ciddi bir tiyatro izleyicisi ve kültürü oluşmuş, kentte, bugün dahi üzerinde tartışmaların sürdüğü tiyatro mekânları inşa edilmiştir.
Trabzon opera binası olarak bilinen yapı,1912'den yol genişletme çalışmaları kapsamında yıkıldığı 1958'e kadar Trabzon'da yer almış, sanatsal aktivitelerin sergilendiği bir yapıdır. 1958'deki yol genişletme çalışmaları sırasında 14 günde 30 işçi tarafından balyozlarla yıkılmıştır.
1962 yılının başlarında tiyatro sevdalısı bir grup insan çıkar ortaya. Amaç, kapanan perdeyi yeniden açmaktır. Haluk Ongan, Yusuf Sezgin, İzzet Ergüney, Sina Kami, Turhan Feyzioğlu, Erdem Aksoy, Yüksel Albayraktar, İbrahim Küçüktepe ve Fikret Tercan'ın gayretleriyle Amatör Tiyatro Kulübü kurulur. Yıllarca beklenen bir ateştir bu ve yakılmıştır. Bir anda alevlenir. Öncelikle bir salon gereklidir. Zamanın belediye Başkanı Suat Oyman'ın destekleriyle, sorun büyümeden çözülür. Bugünkü Hamamizade İhsan Kültür Merkezi nin altında, bir zamanlar tütün deposu olarak kullanılan bodrum, belediyeden çok ucuz bir fiyata kiralanır. Amatör Tiyatro Kulübü artık salona kavuşmuştur; ama, yılların deposu temizlenecek, onarılacak, sahne yapılacak, ışık sistemi kurulacak sonra da seyirci koltukları yaptırılacaktır. Bütün bunlar, kasasında birkaç lira aidatından başka parası olmayan bir kuruluş için hayalden öte değildir.
Haluk Ongan ve birkaç arkadaşının çabasıyla Amatör Tiyatro Kulübü artık salona kavuşmuştur; Tiyatro geçmişi 1400 yıl gerilere giden Trabzon, Amatör Tiyatro Kulübü'nden sonra Devlet Tiyatroları'nın ilk sahnesinin kurulmasıyla yerleşik bir tiyatroya kavuşur.
Günümüzde ise tiyatrolarımızın içinde bulundukları sorunlar artarak devam etmektedir.Tüm olumsuzluklara rağmen Trabzon’da Devlet tiyatrosu dışında 13 amatör ve özel tiyatro vardır.
Bu duygularla ,Trabzon’da tiyatro sanatının varlığını sürdürmesi için tarihimizde derin izler bırakan tiyatrocu ustalarımızın ve üstadlarımızın bıraktığı mirası bugün de devam ettirme kararlılığındayız.
Trabzon Tiyatrolar Derneği(TTD) olarak amacımız,üniversite gençliğinin ve toplumun tüm kesimlerinin tiyatro ile buluşmasını sağlamak, Trabzon’da ve çevre illerde ki kurumsal tiyatroları bir araya getirme gayreti ile birlikte, tarihimizden aldığımız güçle tiyatro sanatının tüm alanlarında; üretimde bulunmak, yapım süreçlerini desteklemek, tiyatronun tarihsel gelişim sürecine dair akademik, bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmak, tiyatro sanatının yaygınlaşması adına diğer sanat alanları ile birlikte nitelikli faaliyetleri üretmek, desteklemek, tiyatro sanatının kültürel kazanımlarının tarihsel, teorik, pratik ve toplumsal gelişimine dair kültürlerarası diyaloğa katkılarını artıracak atölyeler ve projeler üretmek olacaktır.
Trabzon Tiyatrolar Derneğini(TTD) oluşturan üye tiyatroların ve sanat insanlarının halen Trabzon’da oyunlarını sergilemekte ve seyirciyle buluşmaya devam etmektedir. Böyle bir sanatsal birikimi enerjiye dönüştürerek ,yerel ve ulusal manada Trabzon tiyatrolarının sesi daha gür bir şeklide çıkacak , birbiriyle etkileşim halinde olacak, güçlü bir dayanışma göstereceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Kentte ki tüm tiyatroları ve tiyatro insanlarını ön yargısız, hiçbir ayrım yapmadan kurumsal bir yapı olan Trabzon Tiyatrolar Derneği çatısı altında bir araya gelmeye ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz.
Trabzon Tiyatrolar Derneği(TTD) bugün itibariyle beş kurumsal kurucu tiyatro ve üye olarak 183 tiyatro emekçisiyle çalışmalarına başlamıştır.Kurucu yönetim kurulu, Trabzon Umut Tiyatrosu Genel sanat Yönetmeni Cengiz Aydoğdu, Trabzon Büyükşehir Tiyatrosu ve MiM Organizasyon Genel sanat Yönetmeni Erkan Köse, Trabzon Seyir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Parmak, Trabzon Tiyatro Trafik Genel Sanat Yönetmeni Arif Yılmaz, Zeki Kamber Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zeki Kamber’den oluşmaktadır.
Değerli Trabzonluları ve Sanatseverleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz...
“Tiyatro iyidir, iyileştirir.
“Yaşasın Tiyatro”
Teşekkür ederiz.... Trabzon Tiyatrolar Derneği

Editör: Haber Merkezi