Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan gerekli tespitler sonucunda, Trabzon Valiliği, kaçak yapıların yıkımı için belediyelere bir yazı göndererek, alanların 15 gün içinde boşaltılıp belediyelere teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

I M G 6374

İçişler Bakanı Yerlikaya'dan Trabzon'da kritik toplantı İçişler Bakanı Yerlikaya'dan Trabzon'da kritik toplantı

Gönderilen yıkım yazısında;
“Bilindiği üzere, Anayasanın 43 üncü maddesinde; "Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla , deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir. 
3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kayı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin izin verdiği yapı ve tesisler dışında yapılaşmaya gidilmesi veya kıyıların anılan kanun ve yönetmelikle belirlenen kullanım amaçları dışında kullanılması mümkün bulunmamaktadır. 
Bu kapsamda Bakanlığımızca uygulamaya konulan "Denizler Halkındır Projesi" kapsamında, vatandaşların kıyılardan serbestçe yararlanmasını ve kıyıya ulaşımını engelleyen izinsiz kullanım ve kaçak yapılaşmanın olduğu kıyıların korunmasını teminen çalışmalar başlatılmıştır. 
Bu itibarla vatandaşların kıyılardan serbestçe yararlanmasını ve kıyıya ulaşmasını engelleyen işgallerin belirlenmesine yönelik inceleme ve tespitler İl Müdürlüğümüzce yapılmıştır. Yapılan tespitler doğrultusunda hazırlanan raporlar yazımız ekinde gönderilmektedir. Bahse konu raporlarda yer alan ruhsatsız yapılarla ilgili 15 gün içerisinde İmar ve Kıyı Kanununa istinaden yıkım kararlarının alınarak yapıların kaldırılması ve sonucundan Valiliğimize bilgi verilmesi, aksi halde görevini yerine getirmeyenler hakkında 4483 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılacağının bilinmesi hususunda; 
Gereğini rica ederim.” denildi.

Editör: Haber Merkezi