Engelli bireylerin hakları ve hukuklarını korumak, onlara daha güvenli, yaşanabilir yarınlar bırakabilmek ve onların sesi olabilmek için düzenlenen basın toplantısı, Trabzon Barosunda yapıldı. 
IMG_8844

Toplantıya Trabzon Barosu adına Başkan Duygu Keleş Aydın, Lösemi ve Engelli Gönüllüler Derneği Başkanı Melek Çakır, Otizm Derneği Başkanı Muradiye Dilek, Trabzon Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Savaş Yol, Şehit Aileler Derneği Başkanı Şerif İşler, Trabzon Down Sendromlu Derneği Başkanı Ensar Öztürk katıldı. 
IMG_8840-2

Toplantıda konuşan Trabzon Barosu Başkanı Aydın, “ 30 Aralık 2023 Tarihinde şehrimizde 80 yaşındaki bir vatandaşımız, 52 yaşındaki engelli kızını silahla vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına son vermiştir. Bu üzücü olayın temelinde yatan sorun ise özel gereksinimli bireylere sahip olan ailelerin kendi ölümlerinden sonra evlatlarının bakımını üstlenebilecek birilerinin olmayacağı kaygısıdır. 

IMG_8851-1

Başkan Genç’ten Özgür Basın Mesajı Başkan Genç’ten Özgür Basın Mesajı

Bilindiği gibi özel gereksinime sahip olan çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklara göre daha fazla bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle aileler,çocuklarını gelecekte nasıl bir hayatın beklediği, sağlık durumları, akademik ve sosyal becerilerinin nasıl olacağı gibi birçok soruya yanıt aramak zorunda kalmaktadır. Hayat akışının içinde, aileler ,çocuklarının yaşamını planlamak ve bu planların uygulanmasındaki her aşamada hazır bulunmak durumunda kaldıkları gibi çocuklarının ve kendilerinin haklarını da savunmak zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman ne yapacaklarını bilemedikleri için de kendilerini çaresiz hissedebilmekte ve giderek yalnızlaştıkları için depresyon, suçluluk, anksiyete gibi sosyal ve duygusal sorunlar da yaşamlarının bir parçası olabilmektedir .
Bu nedenle, özel gereksinimli çocuk sahibi olan ,gelir düzeyi düşük ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin maddi ve manevi sorunlarına daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, planlı eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme şeklinde stratejiler geliştirilmeli ve çalışma sayıları artırılmalıdır. Bu yolla sağlanan sosyal desteğin , özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelerin ruh sağlıklarına olumlu katkı sunacağı, stres oluşturan durumların olumsuz etkilerini azaltacağı açıktır. 

detail-photo-fancybox-1

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 15’İ.. 

Dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin özel gereksinimli bireylerden oluştuğu ve sayılarının her geçen gün arttığı gerçeği karşısında, ailelerin, karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri, sağlıklı aile etkileşimini sürdürebilmeleri ve engelli çocuklarına destek olabilmeleri için bilgi, bakım, konut, istihdam, danışmanlık, eğitim ve gelir düzeyini artırmaya yönelik destek girişimlerinin devamlılığı ve sürekliliğinin büyük önemi bulunmaktadır. Bu ailelere yönelik destek ve kaynak sağlanması, ailelerin bu zorlu süreçle daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olacaktır.

Trabzon’da toplamda 2,5 milyon TL ödüllü festival… İşte başvuru şartları
Trabzon’da toplamda 2,5 milyon TL ödüllü festival… İşte başvuru şartları
ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONUNUN KURULMASI İLE… 

Trabzon Barosu olarak uzun yıllardır engelli hakları ve sorunları üzerine yaptığımız çalışmalarımız Engelli Hakları komisyonunun kurulması ile daha da kurumsallaşmış ve bugün burada bulunan derneklerimiz ile yapılan işbirlikleri ile çok daha anlamlı ve etkin hale gelmiştir.
Bu vesile ile özel gereksinimli vatandaşlarımızın sorunları kadar onların ailelerinin yaşadıkları zorlukları ve taşıdıkları benzer endişeleri de yakından görüyor ve bu endişelerin oluşmasına sebep olan olguların azalması için elimizden gelen tüm desteği vermek için çalışıyoruz.
Ülkemizde ve şehrimizde son yıllarda bu sorunlar üzerine birçok çalışma yapılmış, ilgili kurumlar ve Belediyelerimiz ciddi çaba sarf etmiştir.Keza bizim de yakından takip ettiğimiz birçok proje de hayata geçirilmiştir. Ancak yapılması gereken daha çok şey olduğu da hepimizin malumudur.

detail-photo-fancybox-3

HAYATINI NORMALLEŞTİREN

Bu noktada, özel gereksinimli vatandaşlarımızın bakımı, maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasının - özellikle aileleri tarafından üstlenilemediği durumlarda- sosyal devlet ilkemiz gereğince devletin sorumluluğunda olduğunu bir kez daha vurgulamak zorundayız. Bu hususta özel gereksinimli vatandaşlarımızın, ailelerinin ölümü halinde iyi şartlarda ve ücretsiz şekilde barınmalarını sağlayacak   bakım merkezi kurmak, bu vatandaşlarımızın kurumlara daha rahat erişebilmesini sağlamak amacıyla yorucu bürokratik uygulamaları kaldırarak kolaylaştırmak, kamusal ve özel alanlarda özel gereksinimlibireylerin hayatını normalleştiren engelli rampası, asansör, sarı çizgi gibi kolaylıkları ivedilikle hayata geçirmek,her özel gereksinimli bireyin kesintisiz eğitim almalarını sağlayabilecek eğitim kurumları ve merkezleri hazırlamak ve iş alanları yaratılarak istihdam edilmelerini sağlamak devletin görevi olduğu gibi, gerekli desteğin verilmesi de hak temelli sivil toplum örgütlerinin ve kamusal düzeni sağlamak için çalışan biz avukatların da görevidir.
Bizler bu sorumluluk bilinciyle Engelli hakları üzerinde çalışma yapan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, özel gereksinimli vatandaşlarımız ve onların fedakar ailelerinin sorunları konusundaki hassasiyetlerimizi hatırlamamız bakımından kamuoyunun dikkatine saygıyla sunuyoruz” dedi

Editör: Ömer Altıntaş