Tarımsal gelişme sağlayan ülkelerde kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyini yükselten ve dolayısıyla da ülke ekonomisine  katkıda bulunan Tarımsal Üretim Destekleri ile ilgili olarak geçmiş dönemlerden bu yana uygulanan politikalardan da bahseden Büyükaydınkonuşmasında, 

‘’ Hükümetlerimiz döneminde uygulanan ve hedefleri yükselerek devam eden Tarımsal Kalkınma Projeleri kırsal altyapının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükselmesine de katkı sağlar. Ayrıca Tarımsal Üretim sanayi sektörüne de hammadde sağlayarak tarıma dayalı sanayilerin gelişimine de katkıda bulunur ‘’ ifadelerine de yer verdi. 

Başkan Çelebi’den Arap iş dünyasına gıda ve tarım ürünlerinde iş birliği çağrısı Başkan Çelebi’den Arap iş dünyasına gıda ve tarım ürünlerinde iş birliği çağrısı

Tarım ürünleri ihracatının birçok ülke için önemli bir döviz kaynağı olduğuna, sürdürülebilir tarım uygulamalarının hem doğal kaynakların korunmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye de önemli katkılar sağlayacağına da dikkat çeken Büyükaydın, tüm bahsedilen bu sonuçlar değerlendirildiğinde ülkelerin gelişim stratejilerinde önemli yeri olan Tarımsal üretim  ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması amacına yönelik, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi programı kapsamında alınan başvurularda dikkat çeken sayılara ulaşıldığını da  ifade etti. 

Büyükaydın konuşmasında ‘’ Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2006 yılından beri uygulanan kırsal kalkınma yatırımları destekleme programlarında şimdiye kadar ilimizde 10-15 ortalama proje sayısı ilk kez 2024 yılında 37’ye ulaştı. Onaylanan proje sayıları ise geçen yıllarda 3-4 iken, 2024 yılında 32 olarak gerçekleşti.  

Bakanlığımızca onaylanan 32 proje ile ilimizde 91.474.867 TL hibe desteği kazandırıldı.  Toplamda 190.204.384 TL tutarında yatırım anlamına gelen bu projeler sayesinde yaklaşık 352 kişiye istihdam sağlanacaktır. Ülkemizin lokomotif alanlarından  ve elindeki en büyük güç kalemlerinden biri olan Tarımsal Üretim Projelerinin desteklenmesine devam eden hükümet politikalarımızın gelişerek ve  artarak devam edeceğini de paylaşan Büyükaydın  ülkemizin geleceği için uygulamaya alınan kamu ve  birçok alanda tasarruf tedbirlerinden Tarımsal Üretim Destekleri’ninetkilenmeyeceği bilgisine de dikkat çekti.

Editör: Haber Merkezi