Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 2023 yılı Ekim ayı içerisinde düzenlenen Turizm Çalıştayı’na; Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ilçe kaymakamları ve turizm sektöründen uzman kişiler katıldı.

Trabzon'un turizm potansiyeli, Türkiye ve Dünyadaki rakipleriyle karşılaştırılarak güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durulan çalıştayda, Trabzon'un turizm çeşitliliğini artırmak adına belirlenen alternatif turizm türleri; Doğa ve Yayla Turizmi, Sağlık Turizmi, Kongre ve Fuar Turizmi, KruvaziyerTurizmi ve Spor Turizmi olarak belirlendi. Bu turizm türlerini geliştirmek için yapılması gereken faaliyetler ele alındı ve her bir turizm türü için ayrı çalıştaylar düzenlenmesi önerisi ortaya konuldu.

Turizm Çalıştayı’nda, Trabzon'un 2023 yılı turizm analizi yapıldı ve sürdürülebilir turizme odaklanıldı. Turizm alanında zayıf yönlerin tespit edildiği Çalıştay Sonuç Raporu'nda, zayıf yönler konusunda yapılabilecek çalışmalar ve alınacak önlemler detaylı bir şekilde sıralandı.

Çalıştay Sonuç Raporu’nda ilk olarak zorlu coğrafi koşulların neden olduğu ulaşım altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi önerildi. Bu çözümün beraberinde temizlik, beslenme, güvenlik ve konaklama gibi temel ihtiyaçları da karşılaması gereği aktarıldı. 

Sonuç raporunda ayrıca şu temel önerilere yer verildi:

• Özellikle yaylalardaki kaçak ve çarpık yapılaşma önlenmeli, resmi kurumlar bu konuda gerekli önlemleri almalıdır.

• Şehir genelindeki işletmelerde standartlar oluşturulmalı, işletme sahipleri ve personele hizmet içi eğitimler verilmelidir.

• Evlerini konaklama alanlarına çevirenlerin prosedürleri takip etmeleri sağlanmalı, kayıt dışı turizm işletmeleri belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. 

• Sağlık Turizmi için standartlar belirlenmeli ve hizmet veren işletmeler için belirlenen standartlar düzenli olarak denetlenmelidir. 

• Şehir içindeki liman, kruvaziyer limana dönüştürülmeli, yeni rekreasyonel alanlar oluşturulmalı ve bu alanların tanıtımları yapılmalıdır. 

• Spor müsabakaları için konaklama olanakları sağlamak amacıyla spor tesislerinin yakınında turizm işletmelerinin tesisi için yatırımlar teşvik edilmelidir. 

• Trabzon'un da ev sahibi olma potansiyeli göz önünde bulundurularak Euro 2032 Avrupa Kupası için hazırlık çalışmaları planlanmalı ve yerel yönetimlere destek verilmelidir. 

Destinasyon Yönetim Örgütü Kurulmalı

Turizm Çalıştay Raporu’nda ayrıca Trabzon'da turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için Destinasyon Yönetim Örgütü'nün kurulması önerildi. Bu örgüt, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi birçok paydaşı bir araya getirerek şehrin turizm stratejilerini yöneteceği ifade edildi. Bu kapsamda öncelikli olarak turistlere yönelik bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarının artırılması amacıyla Trabzon için bir web sayfası ve sosyal medya hesaplarının oluşturulması, bu platformlar ve sosyal medya platformlarının şehrin turistik değerlerini etkili bir şekilde tanıtmak ve ziyaretçilerle etkileşim kurmak için aktif olarak kullanılmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Çakırgöl’de Trabzon Gümüşhane Birlikteliği Çakırgöl’de Trabzon Gümüşhane Birlikteliği

Trabzon Turizm Çalıştayı sonrasında ortaya çıkan rapor,Trabzon'daki turizm sektörünün geleceğine yönelik önemli bir yol haritası sunuyor. Trabzon'un turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir turizm pratiğini benimsemek adına atılacak adımlar, katılımcı kurumlar tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Editör: Haber Merkezi