Trabzon'da ALO 199 Çağrı Merkezi çalışanları, işten çıkarılma kararını protesto etti! Trabzon'da ALO 199 Çağrı Merkezi çalışanları, işten çıkarılma kararını protesto etti!

Canbakkal, 22 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği"nde yapılan değişikliklerin sektörde tartışmalara yol açtığını belirtti.


Yayımlanan yeni yönetmeliğe göre müteahhitler çalışacakları yapı laboratuvarlarını kendileri belirleyecekler ayrıca Müteahhitler kullanacakları çipleri kendileri satın alıp, sipariş edebilecek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği fiyat tarifeleri kapsamında yapı laboratuvarları müteahhitlere hizmet edecek.
Yeni yönetmelikteki bir diğer değişiklik ise “Betonarme yapıların beton deneylerinin izlenmesine yönelik kullanılacak etiket bedelleri ile betonarme yapının taşıyıcı sistemine ilişkin taze beton, sertleşmiş beton (karot) ve betonarme çeliği deney bedelleri yapı müteahhidi tarafından karşılanır. Bu kapsamda yapı müteahhidi ile laboratuvar kuruluşu arasında sözleşme akdedilir. Betonarme yapılar dışında kalan diğer yapıların taşıyıcı sistemine ilişkin deney bedelleri, yapı denetimi hizmet bedeline dahildir” ifadelerine yer verilerek yapılan değişiklik kamuoyu ile paylaşıldı.
Yapılan değişiklik bir deprem kuşağı içinde yer alan ve henüz acısı dahi geçmeyen ulusal kapsamda bir deprem felaketi yaşamamızın sonrasında, bu tür yıkıcı deprem ya da başka bir şekilde yapıların yıkılmaması için gerekli önlemlerin alınması ve yasal mevzuat düzenlemesinin de bir zorunluluk olduğunun farkındayız.
Ancak, zaten kısıtlı finansal koşullarda çalışan, global ve ulusal ekonomik sıkıntılardan ençok etkilenen inşaat sektörünün yüklenicisi olan biz müteahhitlere ekonomik olarak destek olunması gerekirken ilave yükler konulmasını da doğru bulmuyoruz. Nitekim değişiklik öncesi Yapı Denetim hizmet bedelinin içinde olan “taze beton”, “sertleşmiş beton (karot)” ve “betonarme çeliği” deney bedelleri yeni düzenleme ile müteahhit tarafından ödenecek. O halde buna karşılık Yapı denetim hizmet bedelinde de belirli oranda bir indirim yapılması gerekecek, çünkü denetim firmalarının iş yükü ve harcama kalemleri azalacaktır.
Şayet bu deney bedelleri müteahhit tarafından ödenecek ise bu durumda yapı denetim hizmet bedelinden düşülmesi gerekir. Aksi durumda düzenleme öncesi inşaat işi yapan müteahhitler deney bedeli ödemeyecek, ama yeni iş alan müteahhit aynı yapı denetim hizmet bedelini ödeyecek (yeni yönetmelik düzenlemesi mevcutta devam eden işlerde geçerli olmayacak olup, yapı denetim sözleşmesi aşamasında geçerli olacak) bunun yanında da laboratuvara deney bedellerini ödeyecektir. Dolayısıyla mükerrer ödeme olacaktır. Bu nedenle yapılan yeni düzenlemede, daha önce hizmet bedeli içinde olan deney bedelleri faturalandırılıp yapı denetim hizmet bedelinden düşülmesini sağlayacak bir düzenleme yönetmeliğe eklenmelidir.

Editör: Haber Merkezi