Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde yapılan basın açıklamasında metni TMMOB  Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çolak, okudu. 
f9b7fe0c-430b-4224-90dc-723d42bd0afc

Çolak, ilke alarak sempozyumda yapılan faaliyetlerin bir özetini anlatırken ardından Turizm, Afet, Ulaşım, Kadın ve Kent Sosyolojisi, Tarihin Kent, Kültür ve Sanat Tarihi, Mavi – Yeşil Büyüme ve Su kaynaklarının kullanımı, Akıllı Şehirler, Eğitim, Enerji, Spor, Trabzon’da Ticaret ve Sanayi, Yatırımlar başlıkları altında sempozyumda ortaya koyulan önerilerin bir özetini paylaştı. 

Trabzon'da 5 araç trafikten men edildi
Trabzon'da 5 araç trafikten men edildi

255ead36-afa8-49c2-b0ff-b4a95e363b83
TURİZMİN 12 AYA YAYILMASI

Çolak, Turizm Başlığı altında, “Turizm potansiyelinin arttırılması ve turizmin 12 aya yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalarla envanterlerin çıkarılması ve destinasyonların geliştirilmesi; dünyada da geçerli olan turizm destinasyon yönetim modeli olan “Turizm Konseyi” modelinin acilen, tekrar hayata geçirilemesi, gerektiği; mevcut Ortadoğu pazarının canlı seyretmesine, güvenilmemeli, pazarın kapanması ihtimaline karşılık, alternatiflerin geliştirilmemiş ve farklı ülkeler için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinizde bulunulmalı. 

Üst gelir ve kültür gruplarının bölgemizi tercih etmesini sağlayacak, katma değeri yüksek sağlık turizmi, kongre turizmi, eko - turizm, spor turizmi, gastronomi turizmi ve kurvaziyer turizmi çeşitlerine öncelik verilmeli” dedi. 

Çolak, ayrıca Trabzon’da turizm sektöründe hizmet veren işletmelerde nitelikli personellerin yetiştirilmesi, işletmelerin faaliyetlerinin sıkı takip ve denetlenmesi gerektiğini ifade ederken, Trabzon’a ait ürünlerin de turistik ürünlere dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekti. 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Çolak, “Afet Dirençli Şehirler” başlığında ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde bir Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığının kurulması gerektiğini ifade ederken, “Tehlike türünün farkında olmak ve önleneceğidir – önlemeye diye ayrım yaparak önlemez olan doğa olayları için afete maruz bölgelerin tanımlanarak, bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmemesi, önlenebilir doğa olayları için gerekli tedbirleri uygulamak şartıyla yerleşime izin verilmesi, şehir bütüncül dönüşerek yerleşim alanları belirlenmeli. 

MÜFREDETA UYGULAMALI DERSLER

Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler sağlanarak ve ilkokuldan başlamak sureti ile üniversite eğitimi de dahil olmak üzere “Afet Bilinci” oluşturmak üzere müfredata uygulamalı dersler konulmalı” diye konuştu. 

TRABZON – ERZİNCAN DEMİRYOLU

Ulaşım Başlığı altında ise Çolak, “Tarihi ipek yolu güzergahının geliştirilmesi adına çok uzun yıllardır bahsi geçen Trabzon – Erzincan Demiryolu hattı ihtiyacının zaman geçtikçe bir ilerleme kaydedilmemesine rağmen hala önemini koruduğu, Trabzon limanının GAP İran Transit yoluna bağlanmasının Trabzon ticareti açısından elzem bir ihtiyaç olduğu, 1930’lu yıllardan beri bahsi geçen Trabzon Demiryolunun ihtimalinin düşük olmasına rağmen umutsuzluğa kapılmadan “Allahtan umut kesilmez” diyerek hasretle beklendiği vurgulanmıştır. 

GÜNEY ÇEVRE YOLU

Güney Çevre yolunun yapılması aşamasında Kuzey – Güney bağlantısı akslarının çok iyi planlanması gerektiğine vurgu yapılmış ve öneriler sunulmuştur. 

MARAŞ CADDESİNDEN GEÇECEK HAFİF RAYLI

Projesi onaylanan hafif raylı sistemin ise Maraş Caddesi üzerine denk gelen kısımlarının planlanması aşamasında ortak akla önem verilmesi ve yaya akslarının bu durumdan asgari düzeyde olumsuz etkilenmesine çalışılmalıdır” diye konuştu. 

KÖYLERDEN KENTLERE GÖÇ

Çolak, “Mavi – Yeşil Şehirler ve Su kaynaklarının kullanımı” başlığında ise Trabzon’da Tarım ürünlerine dikkat çekildi. 

Fındıkla ilgili yapılan önerileri Çolak, “Kentin iki ana tarımsal ürünü çay ve fındık tarımı verim ve kalite çıkından geliştirilmeli ve mamül ürün haline getirilebilmeli için altyapı oluşturulmalıdır. Köylerden kentlere olan göç tarım faaliyetlerine yeterli önem ve destek verilerek azaltılmalıdır. 

Güneye doru büyümesi planlanan kentimizde yeni imar alanları belirlenirken, gözbebeğimiz olan ve korunması gereken mutlak tarım arazileri betonlaşmaya bırakılmamalıdır” diye konuştu. 

ENERJİ BAŞLIĞINDA

Enerji Başlığı altında ise Çolak, “Trabzon’da özellikle rüzgar potansiyeli olan yüksek rakımlı alanlarda rüzgar enerjisi, güneş verimliliği yüksek olan yerlerde ise güneş tarlalarının kurulması gerektiği üzerinde durulmuştur” dedi. 

TRABZONSPOR’UN MALİ GÜCÜNÜ ARTTIRACAK YÖNDE… 

Spor Başlığı altında Trabzonspor’a özelikle vurgu yapan Çolak, “Trabzon’un şüphesiz en önemli tanıtıcı unsurlarından biri de Trabzonspor’da. Trabzonspor kentimiz için sadece bir futbol kulübü değildir. Kültürel yapının yaşanması kentin milli birlik e beraberliğini güçlendirmesi siyaseten bağımsız tüm topluma bir bilinçle birleştiren yegane bir değerdir. Bu değerleriyle de doğduğu şehre önemli hizmetler verdiği hatta yurt dışında park çok ülkede şehrimizi tanıttı bir unsur olarak öne çıktığı ortalarına. 

Trabzonspor kulübü ile şehrimize yönelik bir çok konuda iş birliği yapılması, meslek odaları ve yerel yönetimlerle birlikte projeler geliştirilmesi de gerektiği kanaatine varılmıştır. Şehrin tanıtımına bugünkünden daha fazla katkı sağlayan bir Trabzonspor için taraftarlar, yönetim, siyasetçiler ve bürokratlar bir araya gelmeli ve Trabzonspor’un mali gücünü arttıracak yönde gereken destek sağlanmalıdır” diye konuştu. 

BUNDAN SONRASI YEREL YÖNETİMLERDE

Emiroğlu Ailesinin Anne Acısı Emiroğlu Ailesinin Anne Acısı

Çolak, Trabzon’da yerel yönetimlerin sempozyuma katılımı ile ilgili gelen soruya ise, “Büyükşehir ve Ortahisar çok destek verdi. Biz toplantılarımızın çoğunu kendileriyle gerçekleştirdik. Belediyenin çok desteğini aldık. 

Bu konu başlıkları içinde pek çok konu zaten yerel yönetimleri ilgilendiriyor. Uygulamacı ve icracı kurumlar onlar. Bizlerde ısrarla buradan çıkacak sonuçları uygulayacak sizlersiniz. Takipçisi olacağımızı belirttik. Bu anlamda olumlu geri dönüşlerindeki. İlçe belediye başkanlarımızın da ilgisi vardı. 

Bizim de amacımız bu sempozyumda yerel yönetimler, meslek odaları, bilim ve teknik ışığında Trabzon daha ileri nereye götürülebilir. Bunu geliştirmek adına, Trabzon ilerde daha iyi noktaya gelmesi adına bütün aktörlerle diyalog sağladık. 

Bundan sonrası yerel yönetimlerin sorumluluğunda” diye yanıt verdi

Editör: Haber Merkezi