Akşam  namazının ardından toplanan kalabalık yaşanılan zulme karşı uzun Sokaktan 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'na doğru yürüdü.  Anadolu Gençlik Derneği Trabzon şube Başkanı Muhammed Eskici burada basın açıklamasında bulundu.

IMG_5789

Yapılan basın açıklamasında şu sözler kullanıldı:

"Yüz yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek, kadın, yaşlı, çocuk demeden katleden, habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, dün akşam Gazze’de masum insanların tedavi edildiği bir hastaneyi vurarak pervasız caniliklerine bir yenisini daha ekledi. Siyonist İsrail bu saldırısıyla hiçbir sınır tanımadan gözünü kan bürümüş bir vampir gibi, hayvanlardan daha aşağılık karakteriyle bir kez daha insanlığın baş düşmanı olduğunu ortaya koydu. Ortadoğu’nun gayr-i meşru çocuğu İsrail, İslam topraklarına yerleştirildiği günden bu yana vahşet dolu kanlı tarihiyle huzurun ve barışın katili olduğunu ayan beyan gözler önüne sermiştir. Hastane vuracak kadar alçaklaşan Siyonist rejim, mazlum Filistin halkının kendi topraklarına sahip çıkmak için adeta bir kurtuluş savaşı vererek ortaya koyduğu haklı direnişinin karşısında ödlekliğinden dolayı mertçe savaşmaktan korkarak sivil insanları hedef almıştır. Bu sınır tanımaz zulümleriyle İsrail bir katiller şebekesi olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir."

IMG_5791-1

"Müslümanların asla teslim olmayacağının kararlılığını bir kez daha dünyaya haykırmıştır"
"Filistin’de evlerinden kovulan insanların mülklerine istilacı böcekler gibi koşuşturarak doluşan sivil veya asker fark etmeksizin tüm İsrailliler işgalcidir, zalimdir, katildir ve de işlenen her suçun ve işgalin doğrudan ortağıdır. İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescidi Aksa’mız, her gün daha da azgınlaşan terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyor, pis postallarıyla kirletiliyor. Başlarından aşağı yağdırılan tonlarca bombalarla Gazze halkı soykırıma tabi tutuluyor. Bombardımanlarda yaralanan masum insanların tedavi edildiği hastaneler vuruluyor. Saldırılarda şehit olan insanların %60’ı kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Gazze’ye elektrik, su ve akaryakıt gibi son derece hayati ehemmiyeti olan ihtiyaçların ve gönderilen insani yardımların girmesi engelleniyor. Gazze’ye uygulanan ambargo ve abluka bu haliyle insanlık suçu olma sınırlarını çoktan geçmiş durumdadır.  Ortadoğu topraklarına saplanmış Siyonizm hançeri artık İslam alemine dayanılmaz acılar yaşatmaktadır. Yıllardır terörizmin her türlüsünü Filistin halkı üzerinde uygulayan bu kontrolden çıkmış caniler sürüsünün yaptığı saymakla bitirilemeyecek zulümler arş-ı âlâyı titretecek dereceye ulaşmış durumdadır. Tüm bunlar göstermektedir ki; soykırımcı İsraillin geri dönüşü mümkün olmayan zeval zamanı artık gelmiştir. Acısını gittikçe daha da hissettiren bu paslı hançerin İslam topraklarından sökülüp tarihin çöplüğüne atılmasının sırası artık gelmiştir. Canavarlaşan İsrail’e karşı hiçbir zaman boyun eğmeyen bir avuç şanlı mücahit, başlattıkları haklı ve izzetli direnişleriyle az bir topluluk olarak Allah’ın yardımıyla nice kalabalık ordulara galip gelineceğinin umudunu yeniden yeşertmiş ve Müslümanların asla teslim olmayacağının kararlılığını bir kez daha dünyaya haykırmıştır. Harekâtın ilk günlerinde milyarlarca dolar harcanan sistemler, uydular, istihbarat ağları, silahlar ve hepsinden önemlisi İsrail’in yenilmezlik algısı yerle yeksan olmuştur. Eli kanlı İsrail bu beceriksizliğini örtmek ve çizilen sözde karizmasını toparlamak için akla hayale gelmedik saldırılara sarılarak mukadder olan yıkılışını daha da hızlandırmaktadır."

"Amerika’dan, İsrail’den, Avrupa’dan, Rusya’dan, Çin’den değil, Allah’tan korkun"
"İnsanlıktan çıkmış terörist İsrail katliamlarına, saldırılarına, işgallerine ve apaçık zulümlerine devam ederken İslam ülkelerinin İsrail’le normalleşme adımları atması asla kabul edilemez. Elinde binlerce Müslümanın kanı bulunan ve akıttığı kanlara yeni masum insanların kanını da bulaştıran İsrail ile yapılan görüşmeleri reddediyoruz. Bu tür adımların İsrail’in işlediği bütün suçlara ortak olmak manasına geleceğini buradan tekrar haykırıyoruz. Büyük İsrail hayalinden vazgeçmeyen, çocuk, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen İsrail’le normalleşmek, işlenen bütün suçlara fiilen ortak olmak ve bu suçlara meşruiyet kazandırmak manasına gelmektedir. İslam ülkelerinin yöneticilerinin attıkları yanlış siyasi adımların bedelini Filistin halkının canlarıyla ödediğini her geçen gün yüreklerimiz parçalanarak müşahede etmekteyiz. Bizler böylesine ağır bir vebalin ortağı olmak istemiyoruz.

Bizler buradan bütün dünya Müslümanlarının yüreklerindeki duyguların tercümanı olarak bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Alemlerin rabbi olan Allah’ı şahit tutarak, Etrafımıza doluşan melekleri şahit tutarak, Allah yolunda can veren aziz şehitlerin ruhlarını şahit tutarak, İman dolu yürekleriyle bu alanda bulunan siz kardeşlerimi şahit tutarak bir çağrıda bulunmak istiyoruz.  Bu çağrımızda ne Avrupa’ya ne Amerika’ya ne de Hristiyan âlemine sesleniyoruz. Onlardan bir hayır gelmeyeceğini defalarca müşahede etmiş müminler olarak başta ülkemiz olmak üzere İslam ümmetinin Müslüman devlet yöneticilerine çağrıda bulunmak istiyoruz ve diyoruz ki; Ey İslam ülkelerinin liderleri Amerika’dan, İsrail’den, Avrupa’dan, Rusya’dan, Çin’den değil, Allah’tan korkun, Allah’tan korkun, Allah’tan korkun! Tarihinize bakın, inancınıza sarılın! Haksızlık karşısında artık harekete geçin, susmayın. Reel politik hesaplarıyla taraflara yaptığınız renksiz itidal çağrılarını bir kenara bırakın, mazlum Gazze halkının ve işgal edilmiş topraklarını geri almak için harekete geçmiş mücahitlerin yanında olduğunuzu bütün dünyaya ilan edin. İsrail’i hiçbir zaman geri adım attırmayan kınama metinleri hazırlamakla artık uğraşmayın.

whatsapp-image-2023-10-18-at-184823

Fiili adımlar atın. Müslümanların izzetinin ayaklar altına alınmasına, onurunun çiğnenmesine artık daha fazla seyirci kalmayın. Bütün Müslüman ülke yöneticileri acil olarak toplanın. Rabbinizin sizden istediği birlikteliği biran evvel tesis edin. D8 ve İslam işbirliği teşkilatını vakit kaybetmeden harekete geçirin.  İsrail’e karşı caydırıcı yaptırımları birlikte kararlaştırıp bir an evvel uygulayın. Elinizdeki bütün yetkileri kullanarak Filistin’de, Gazze’de mücadele eden kardeşlerimize her yönden destek olun. Gazze’ye uygulanan saldırılar ve ambargo bütünüyle kaldırılıncaya dek İsrail’le yaptığınız siyasi, askeri ve ticari bütün anlaşmaları durdurun, diplomatik ilişkilerinizi en azından dondurun. Ülkelerinizde bulunan İsrail elçilerini istenilmeyen adam ilan ederek vatan topraklarında daha fazla durmalarına müsaade etmeyin."

"Gazze’den, Kudüs’ten ve Mescidi Aksadan asla vazgeçmeyeceğiz"

"Buradan kendine Müslüman diyen herkese de bir çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki; Eyy “haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” Diyen alemlere rahmet, efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya iman eden Müslümanlar! Kudüs ve mescidi aksa için gayret göstermek imanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir. Yapılan bunca zulüm karşısında susamazsınız. Seyirci kalamazsınız. Her yerde ve her platformda İsrail’in zulmünü haykırmak için sesinizi yükseltin, harekete geçin, vaziyet alın. Şehir meydanlarında İsrailli protesto eden organizasyonlara bütün yakınlarınızla destek olun. Filistin’deki kardeşlerimize maddi ve manevi imkânlarınızı zorlayacak derecede yardım edin ve yardım edilmesini teşvik edin. Ülkenizdeki yöneticileri İsrail’e karşı harekete geçirecek her türlü imkânı seferber edin. Bu gün bu kadarını yapmadığımız takdirde yarının daha zorlu geçeceğini asla aklınızdan çıkarmayın. Ve şimdi her şeyini mescidi aksaya feda etmiş olan Hamas’a, Filistin direnişine ve halkına çağrıda bulunuyor ve diyoruz ki; Ey İslam ümmetinin izzet, şeref ve haysiyeti için direniş gösteren Filistinli Hamaslı Müslüman kardeşlerim. Sizler direndiniz, teslim olmadınız, Mescidi Aksayı, Kudüs’ü terk etmediniz. Ailelerinizi, evlatlarınızı bu yolda şehit verdiniz. Ama Allah’a verdiğiniz sözden geri dönmediniz. Andolsun ki bizler de son kanımızı kadar Gazze’den, Kudüs’ten ve Mescidi Aksadan asla vazgeçmeyeceğiz."

"Zafer İslam’ındır. Zafer Allah’ındır"

"Ve son olarak insanlığın baş düşmanı Siyonizm’e ve onun hizmetkârlarına seslenmek istiyoruz: Ey Allah’ın lanetlediği kavim, ey İsrail! Ne kadar zulmederseniz edin, ne kadar kan dökerseniz dökün,Mescidi Aksa’yı, Kudüs’ü, Filistin’i bizden koparamayacaksınız! İşte biz aksa için canını vermeye hazır on binler yüzbinler milyonlar olarak daima karşınızda olacağız. Tarih sahnesinden silinip gideceğiniz güne kadar sizinle mücadele edecek, kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. İşte yakın bir zaman önce olduğu gibi hiç beklemediğiniz bir anda sizi bu coğrafyadan söküp atacağımız günler yakındır. Zafer İslam’ındır. Zafer Allah’ındır. Zafer inananlarındır.  Ve zafer yakındır!"

Editör: Muharrem Altıntaş