TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan'ı ziyaretlerinde hem kendilerini tanıttılar hemde TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulunun ne iş yaptığını görevlerini anlattılar . 
c7a5eeaa-ca45-4819-bfd5-98ee49f9735b

TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ve yönetim kurulu üyeleribin ilçe belediye başkanları ve kamu kurum kuruluş ziyaretleri devam edecek .

2f6b9199-9a28-41da-890b-bc95078f7a10

Milletvekili Büyükaydın:Geleceğin Enerjisi Yenilebilir Enerji Milletvekili Büyükaydın:Geleceğin Enerjisi Yenilebilir Enerji

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulunun görevleri nelerdir ?

79a4e117-1deb-4cbb-9f0c-3076eed26e64
Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. 
d0bbd1d1-96f1-4e35-96c2-00f72e0322d1

Kurul, çeşitli sektörlerde iştigal eden girişimci kadınlar, Habitat için Gençlik Derneği, TOBB ? Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Başbakanlık Kadın Statüsünü Geliştirme Genel Müdürlüğü ve KOSGEB temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Görevleri; ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmektir. 

Kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmaktır. Bu kapsamda: 

a) Girişimcilik veya gelir yaratma gibi becerilerini gerçekleştirmek isteyen kadınlara bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri için öğrenme ortamları hazırlamak. 

b) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlayacak ve iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamında işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek ve yol göstermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunmak. 

c) Kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlamak. 

d) Yurt dışında, özellikle AB ülkelerinde yabancı girişimciler yanında kısa süreli staj imkânları yaratmak.. 

e) Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlamak. 

f) TOBB ve illerdeki odaların öncülüğünde çeşitli illerde “Kadın Girişimci Eğitim ve Danışma Merkezleri” açmak ve bu merkezlerde özellikle AB ve diğer uluslararası kadın girişimci kaynakları imkânları konusunda araştırmalar, risk sermayesi, Euroawards gibi konularda danışmanlık yapmak. 

g) Kadın girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan bir “Kadın Girişimciler Web Portalı” hazırlamak. 

Editör: Ömer Altıntaş