İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapısı Sarp’ta oluşan tır kuyruklarını gündeme getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na soru önergesi vererek, Sarp Sınır Kapısı’nda uzun süre bekleyen tır şoförlerinin durumu hakkında sorular sordu. Ülkemizin ihracat ve ithalatında önemli bir konuma sahip Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın Sarp Sınır Kapısında yaşanan yoğunluğun çözümüne yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nun cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

SARP SINIR KAPISI İHRACAT VE İTHALATTA TIR TRAFİĞİ YOĞUNLUĞUNU KALDIRMIYOR

Türkiye’nin birçok ili yer altı ve üstü kaynaklarının yetersiz oluşu nedeniyle sektörel zenginliğe kavuşamamıştır. Bu durum şehirlerimizin ekonomik anlamda gelişimine engel teşkil etmiş, dolayısıyla kısıtlı sektörlerle katma değer yaratarak kalkınmaya katkı sunduğunu belirten Aydın şu şekilde devam etti: Bahse konu illerin bir bölümü Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Giresun, Trabzon, Rize, Artvin’dir. Sektörel kısıtlılık nedeniyle Türkiye de uluslararası mal taşımacılığı yapan TIR filolarının konumlandığı bu illerdeki taşımacılık şirketleri, ihracatla kalkınma modelini esas alan ülkemizin yurt içinden Kafkas ve BDT ülkelerine ulaşacak yükleri komşu ülke Gürcistan ile var olan Sarp sınır kapısını kullanarak ülkemizden çıkarmaya çalışmaktadırlar.

ŞOFÖRLERİN SOSYAL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AÇISINDAN TIR PARKI ŞART

Sarp Sınır Kapısı’nda, haricen var olan Aktaş ve Türkgözüsınır kapıları da gerek ihracat ve gerekse ithalat yönünde TIR trafiği yoğunluğunu kaldıramamakta, bu durum zaman ve maliyet çerçevesinde alternatifsiz bir güzergah üzerinde yer alan Gürcistan ile aramızdaki sınır kapılarının hem çıkış hem giriş olacak şekilde sınırlarımızın her iki yönünde uzun TIR kuyrukları oluşmasına sebebiyet verdiğine dikkat çeken Aydın, Artvin ili Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde gerek TIR kapasitesi ve gerekse şoförlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok yetersiz bir TIR parkı olmakla birlikte Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları öncesinde yetersiz dahi olsa böylesi bir park alanı da bulunmamaktadır dedi.

ÖNERGEDE BEŞ SORU MADDESİ VAR

1.​Sarp Sınır Kapısı giriş ve çıkış yönünde TIR kuyrukları oluşmaması adına çözüm metotlarınız nelerdir? Sarp özelinde ne gibi radikal kararlar aldınız?

2.​Sarp sınır kapısı giriş yönünde, sahayı tıkayan XRAY’in TIR peronlarının önünden uzaklaştırılmasına yönelik bir çalışmanız var mı?

3.​Gürcistan la var olan sınır kapılarımızın yetersizliği nedeniyle, ihracat yönünde Sarp için zaman zaman 6-8 gün, Aktaş için 2-4 gün arasında yollarda perişan bir biçimde bekleyen TIR şoförleri için ülkemizin itibarına yakışır biçimde Bakanlık olarak büyük ve komplike TIR parkı projeleriniz var mı? Varsa ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

4.​TIR sürücülerinin şikayet ettiği diğer bir konu da geçiş önceliği konusu. TIRlar için çıkış yönünde” İlk gelen ilk çıkar “ evrensel kuralının işletilmesine yönelik Bakanlık olarak üzerinize düşeni yapacak mısınız?

5.​Sarp Sınır Kapısındaki ithalat ve ihracat yapan firmaların yaşadığı mağduriyetleri ne zaman ve nasıl gidermeyi hedefliyorsunuz?

Editör: Muharrem Altıntaş