CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ SİBEL SUİÇMEZ'DEN MECLİS'E SERT ELEŞTİRİ: "YÜCE MECLİS DEMEKLE YÜCE MECLİS OLMUYORUZ. TÜRKİYE'DE HUKUK DEVLETİ DİYE BİR DEVLET KALMAMIŞTIR!"

Suiçmez'in konuşmasında, Meclis'in iç işleyişine ve yasama organının sorumluluklarına dikkat çekti.

Suiçmez, milletvekillerinin yasama yetkisini kullanırken hukuka ve Anayasa'ya uygun olmayan yasal düzenlemeler yapılmasının yüce Meclis olmanın gereğini yerine getirmediğini vurguladı. Yasama sürecinde kalitesiz ve yargı paketlerindeki eksikliklerin öne çıktığını belirterek, bu durumun hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini ifade etti.

ANAYASA'NIN 7'NCİ MADDESİNE GÖRE YASAMA YETKİSİ TÜRK MİLLETİ ADINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİNDİR VE BU YETKİ DEVREDİLEMEZ.

Başkan Kaya, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına Katıldı Başkan Kaya, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına Katıldı

Suiçmez, konuşmasında “İşte bu önemli yetkimizi kullanırken yasamanın saygınlığını kaliteli ve nitelikli yasalar yaparak sağlayabiliriz; bunu da ancak hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak hukuka, Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere uygun yasal düzenlemeler yapmakla sağlayabiliriz; işte o zaman yüce Meclis oluruz. Peki, bu mümkün mü? Yasama yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi kullanıyor? Hayır. Anayasa 88'e göre kanun teklif etme yetkisi milletvekillerine aittir, oysa kanun teklifleri Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunda hazırlanıyor, üstelik hukuka ve Anayasa'ya aykırı olarak hazırlanıyor. Hadi biz hazırlamadık, hazırlanıp önümüze konan teklife katkı sağlayabiliyor muyuz? Hayır.” ifadelerini kullandı.

Meclis'in yasama sürecinde milletin ve ilgili kurumların görüşlerini dikkate almadığını, komisyonların yeterince çalışmadığını savunan Suiçmez, özellikle adaletin sağlanamadığı ve hukukun ihlal edildiği konularına dikkat çekti. Yasama organının, yasaları kaliteli ve hukuka uygun bir şekilde yaparak saygınlığını sağlaması gerektiğini vurguladı.

MİLLETİMİZ SEKİZİNCİ YARGI PAKETİNİN HİÇBİR ŞEYİYLE İLGİLENMİYOR. ARTIK BU TORBA YASAYA "ÇORBA YASA" DEMENİN ZAMANI GELMİŞTİR.

Suiçmez; “Yargı Paketinde emekliler yok; geçici, mevsimlik, belediye işçileri yok, emeklilikte adalet arayanlar yok, kamu işçileri yok, staj ve çırak mağdurları yok, sözleşmeli öğretmenler yok, atanmayı bekleyen öğretmenler yok; yok da yok, sadece hukuka aykırı teklifleriniz var. Peki, kaliteli yasa yapabiliyor muyuz? Hayır. İstisna olan torba yasayı siz kaide hâline getirdiniz. Torba yasada hukuki güvenlik olmaz, hukuki belirlilik olmaz. Ancak artık bu torba yasaya "çorba yasa" demenin zamanı gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'ni hedef göstermenin kabul edilemez olduğunu dile getiren Suiçmez, yasama organının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ve Anayasa'yı değiştirmek için kılıf hazırlamak yerine, Meclis üyelerinin öncelikle kendilerini değiştirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yasama sürecinde hukuka aykırı adımlar atıldığında, Türkiye'de hukuk devleti ilkesinden uzaklaşıldığını ifade etti.

CHP Trabzon Milletvekili Suiçmez, George Orwell'in “Hiçbir şey yasaya aykırı değildi. Zira, yasa diye bir şey kalmamıştı.” sözünden alıntı yaparak “Şimdi, onu kendimize uygularsak, hiçbir şey hukuka aykırı değildi çünkü artık Türkiye'de hukuk devleti diye bir devlet kalmamıştı.” ifadeleriyle Türkiye'deki hukukun ciddi bir şekilde zedelendiğini ve hukuk devleti ilkesinden uzaklaşıldığını belirtti.

Editör: Haber Merkezi