MHP Erzurum Milletvekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın, kamuda çalışan memur ve işçilerin yıllardır yaşadığı ücret adaletsizliğinin Cumhur İttifakı iktidarları döneminde son bulacağını söyledi. Aydın, “Sözleşmeli, geçici, taşeron elemanı, 4/B’li, 4/C’li, vekil ve benzeri adlar altında çalışanların tamamı kadrolu olacak” dedi.

IMG_6946-1

Trabzon Büyükşehir Belediye  Meclisinde Dr. Çankaya’dan talepler: Trabzon Büyükşehir Belediye  Meclisinde Dr. Çankaya’dan talepler:

Yaklaşan yerel seçimler öncesi hummalı bir şekilde seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Kamil Aydın, Bengü Türk Tv’de katıldığı programda TBMM'de Torba yasaya koymak için var gücümüzle çalışıyoruz seçim öncesi yetişmeyebilir ama seçimden sonra bu işi tamamen halledeceğiz dedi. Aydın ;kamuda Sözleşmeli, geçici, taşeron elemanı olarak çalışanlara müjdeyi verdi . 
Uygulanan politikalar nedeniyle yıllardır ezilen çalışan kesimin Cumhur İttifakı iktidarıyla bu sıkıntılardan kurtulacağını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, personel rejiminin yeniden düzenlenerek kamuda ücret adaletinin sağlanacağını dile getirdi. 
IMG_6947

Görev, yetki ve sorumluluk bakımından eşit değerde iş yapanın eşit ücret alması gerektiğini anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

“Kamu görevine giriş, ilerleme ve yükselmede objektifik ve fırsat eşitliği esas olacak. İstihdamda bölgesel dengesizlik giderilecek, ülkemizin her yerinde yeterli nicelik ve nitelikte kamu görevlisi istihdamı sağlanacak. Memur ve diğer kamu görevlilerinin tanımı yeniden yapılarak, devletin asli ve sürekli hizmetlerini yerine getiren memurlar dışında kalan personele uluslararası normlara uygun sendikal haklar sağlanacak. Daraltılmış memur tanımı içine girenler ile belli özellik arz eden görevleri yürütenlerin dışında kalan kamu görevlilerine siyasi partilere üye olma hakkı getirilecek. Kamudaki insan gücü ihtiyacı, iş analizleri ve insan gücü planlamaları ile tespit edilecek ihtiyaç kadar ve işe göre personel istihdam edilecek. Kamu istihdamı gözden geçirilerek aynı ya da benzer işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elemanı, 4/B’li, 4/C’li, vekil ve benzeri adlar altında istihdam edilenlerin tamamının kadrolu istihdamını sağlayacağı düzenlemeler yapıyoruz , bu alandaki karmaşa ve mali duriyetler giderilecek, eşitlikçi, adaletli ve hakkaniyetli bir istihdam düzeni sağlanacak. Kamuda çalışan işçilerin, kamu kurumları arasında naklen geçişlerine imkân sağlanacak. Kamu çalışanlarının ek gösterge, hizmet tazminatı, fazla çalışma tazminatı, diğer zam ve tazminatlar ile yan ödeme gibi kurumlar ve statüler arası farklılıkla yol açan ödeme unsurları gözden geçirilerek, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ve hakkaniyete uygun biçimde yeniden üzenlenecek. Kamuda çalışanlar ödenen denge tazminatı artırılacaktır. Güvenceli esnek istihdam şekilleri yaygınlaştırılacağı bu amaçla başta sosyal güvenlik mevzuatı olmak üzere ilgili yasalarda gerekli düzenlemeler yapılacak.” Kaynak: MHP'li Aydın Kadro sözü verdi

Editör: Ömer Altıntaş