TTSO Başkanı Erkut Çelebi, inşaat ve taahhüt sektöründeki üyelerinden gelen talepleri ve çözüm önerilerini rapor olarak ilgili makamlara gönderdiklerini ifade ederek, “Ülkemizi ve dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ile başlayan tedarik zincirinin bozulması ve akabinde döviz kurlarında ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ile asgari ücretteki artış kamuya iş yapan yüklenici firmaların zor koşullarda sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmasına neden olmuştur. Son olarak Ukrayna ve Rusya savaşı ile tüm dünyada emtia fiyatlarının hızla yükseldiği bir döneme girilmiştir. Buna bağlı olarak yüklenicilerin sözleşmeye imza attıkları tarihteki malzeme fiyatlarıyla güncel fiyatlar arasında öngörülemeyen bir fark oluşmuştur. Ayrıca bu durum hem malzeme tedarikinde hem de maliyet hesaplamalarında sorunları beraberinde getirmiştir. Gelinen noktada kamuya iş yapan müteahhitlerin yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak ayakta kalması, faaliyetlerine devam edebilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi mümkün görünmemektedir” dedi.

Başkan Çelebi, tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurularak kapsamlı bir çalışmanın yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, “Fiyat farkı ve tasfiye hakkı yanında, yükümlülüklerini yerine getiremeyen firmalar için ek süre verilmesini ve yasal süreç başlatılmış firmalar için sicil affı çalışmasını içeren yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır” dedi. Başkan Çelebi, konuyla ilgili sektörün taleplerini içeren bilgi notunu ilgili makamlara iletilmek üzere TOBB’a gönderdiklerini de vurguladı.

Editör: Haber Merkezi