Bilindiği üzere Maçka Sümela Manastırında, İstanbul Rum Patrikliğinin talebi doğrultusunda 15 Ağustos’ta ayin yapılacaktır.Yapılacak olan bu ayin hukuksuzdur ve gayri yasaldır. Türkiye Kamu-Sen olarak, bu hukuksuzluğu dile getirmek ve yetkilileri göreve çağırmak, milli ve manevi değerler konusundaki hassasiyetimizin bir gereğidir.

Devletimiz; laik, sosyal, demokratik bir hukuk devletidir. Bu bağlamda, ülkemizde yaşayan farklı dine mensup insanların, dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli tüm imkânların sağlanması hususunda gerekenlerin yapılmasını sonuna kadar desteklemekteyiz. Bu manada, ibadetlerin yapıldığı mekânlardan cami, sinagog veya kiliseler ya da başkaları bizi rahatsız etmez. Tarih bununla sabittir. Bilakis bu davranış; İslami inancımızın ve binlerce yıllık töremizin, örfümüzün ve geleneğimizin bir gereğidir. Nitekim ilimizde bu manada bir kilise var ve mevcut olan cemaati ile işlevini yerine getirmektedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken ana unsur, ibadetin yapılması için, o ibadethane etrafında yaşayan insanların bir talebi ve bir ihtiyacın olması gerekir. Oysa, Maçka Sümela Manastırındaki ayin için ülke dışından ithal cemaat gelmektedir. Bu gelenlerin sayısı sınırlı ve amaçları bizce matuftur. Küçük ve amaçlı bir zümre bu durumu açıkça istismar etmektedir. Sembol bir uygulama yapmaktadırlar. Art niyetlidirler.

Bilindiği üzere; müze ve ören yerlerinde topluca ayin veya ibadet yapılamayacağına dair mahkeme kararları mevcuttur. Bu kararlar, açık bir şekilde; Sümela Manastırı’nda da ayin yapılamayacağının tescilidir. Zira Sümela Manastırı bir kilise değildir, bir müzedir, ören yeridir. Tüm tarih kitapları ve turistik tanıtımlarda Sümela kilise değil; bir müze ve ören yeri olarak geçmektedir. Bu nedenle bu ayin hemen şimdi iptal edilmelidir. Çünkü yasalarımız ve hukuk bunu emretmektedir. Bu konuda yetkilileri göreve çağırıyor ve bu ayini iptal etmelerini istiyoruz.

Bu ayinin dini hoşgörü ile bir ilgisi yoktur. Bu ayinin inanç turizmi ile de bir ilgisi yoktur. Bu ayinin Avrupa’da bulunan camilerdeki ibadet ile kıyaslanarak sözde ibadet özgürlüklerininaltına sığınması da mümkün değildir. Zira, Avrupa’da Müslümanlar yaşamakta ve ibadet için cami açık bir ihtiyaçtır. Oysaki Sümela’da yapılacak ayine katılım dışarıdandır, amaçlıdır, organizedir. Hepimizin değer verdiği Meryem Anayı anmak için Sümela özel bir yer değildir.

Ayrıca ayinin tarihi olan 15 Ağustos da bizce çok manidardır.Dünyanın incisi, İstanbul’un fethini tamamlayan Trabzon’un fetih tarihidir. Trabzon’un fetih tarihi ile bu ayinin tarihlerinin denkliği oldukça ilginçtir. Bizler Trabzon’un fethinin 562. yılını kutlarken birileri bu ayinle bize; “Biz buradayız. Siz neyi kutluyorsunuz.” demektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Fethin ruhuna gölge düşmektedir.

Tüm bunlar gösteriyor ki; bu ayin iyi niyetli değildir, yasal değildir, bir bilinçaltı oluşturma çabasıdır, ileriye dönük bir alt yapı çalışmasıdır. Buna müsaade edilmemeli ve iptal edilmelidir.  

Türkiye Kamu-Sen ailesi hassasiyetlerinin bir gereği olarak; bu ayinin iptal edilmesi, hukukun gereğinin yapılmasını beklemektedir. Sümela’da ayin; Maçka’nın, Trabzon’un veya Türkiye’nin bir ihtiyacı, şartlarının gereği değildir, ülkemizin hayrına da değildir. Bu ayin, egemenlik haklarımızı sulandırma çabasıdır. Atina’da cami olmadığı, Selanik’teki tarihi Osmanlı Camisinde Cuma Namazı kılma talebimizin geri çevrildiği, Batı Trakya’daki soydaşlarımıza karşı yapılan hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalar ve ülkemizdeki yasaların gereği ortada iken, bu ayin derhal iptal edilmeli ve bir daha yaptırılmamalıdır.

Uluslararası anlaşmalar gereği, İstanbul’daki birKaymakamımızın muhatabı olanların, insanlığı sıkıntıya sokacak gereksiz hayallere ve maceralara kapılmamalarını öneririz. Karadeniz insanı uyanıktır. Trabzonlular buradaki amacın ne olduğunu görmekte ve bilmektedirler. Zamanında limana yaklaştırmadıkları geminin, karanlık zihniyetine geçit vermezler, vermeyeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​

Editör: Muharrem Altıntaş