Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kabotaj Bayramı’nın Türk tarihi boyunca denizlere hâkim olmuş bir milletin torunları olarak kutlandığını ifade ederek, “Bildiğiniz üzere toplumları değiştiren, dönüştüren, ona bir kimlik veren ortak hafızadır. Ortak hafızamız, bize milletimizin denizci bir millet, ülkemizin ise denizci bir ülke olduğunu hatırlatıyor. Biz, çocuklarının adını dahi “Deniz” koyan, “Derya” koyan, “Poyraz” koyan, “Bahri” koyan bir milletiz” dedi.

IMG_1031

DÜNYA DENİZCİLİĞİNE YÖN VERMİŞ BİR MİLLETİZ

Dünyanın en kendine özgü yarımadası olan bu topraklar, bin yılı aşkın bir zamandır denizciliğimiz sayesinde Türkiye kimliğine kavuştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Emir Çaka Bey’den Osmanlı Devleti’nin ilk Derya Beyi Kara Mürsel Bey’e, ilk Kaptanı Derya Saruca Paşa’dan yedi denize nam salan Barbaros Hayrettin Paşa’ya, 16’ncı asırda Hint Okyanusu’na çıkan Seydi Ali Reis’ten, "Kitab-ı Bahriye" adlı eseri ile tüm denizcilere adeta kılavuzluk yaparak dünya denizciliğine büyük katkıda bulunan Piri Reis’e… kadar nice büyük denizciler yetiştirmiş ve dünya denizciliğine yön vermiş bir milletiz. Ülkemiz, Asya ve Avrupa arasındaki doğu - batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi bu jeostratejik konumunun yanı sıra etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz ile de Türkiye’nin her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğu da su götürmez bir gerçektir” diye konuştu.

MAVİ VATANDIR

Bakan Uraloğlu, “Bizim nazarımızda denizlerimiz, deniz üstü ve altı kaynaklarımız ile deniz yetki sahalarımız açısından egemenlik haklarımızı temsil eden kara topraklarımızın devamındaki mavi vatanımızdır. Egemenlik olgusunu, sadece kara parçaları üzerinde veya bir devletin toprakları üzerinde algılamak en büyük yanılgıdır. Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında denizin dilini en iyi anlayan, denizle aynı dili konuşan bir millet olarak denizlerimize bigane kalmamız mümkün değildir. Bu nedenle bölgesel ve küresel rekabette yerimizi tahkim etme ve güçlendirme söz konusu ise her alanda olduğu gibi denizcilikte de son derece ihtiyatlı ve gerçekçi olmak durumundayız” dedi.

DENİZLERE HAKİM OLAN CİHANA HAKİM OLUR

Bakan Uraloğlu, Barbaros Hayrettin Paşa’nın "Denizlere hâkim olan Cihana hâkim olur." sözü günümüzde de doğruluğunu korumaktadır. Bu noktada bir denizcinin oğlu olan ve denizciliği çok iyi tanıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kaptanlığında attığımız her adımı bu bilinçle atıyoruz. Son yirmi bir yılda denizcilik sektörümüzün gelişmesi için çok önemli yasal düzenlemeler hayata geçirdik. Denetimleri artırdık, denizlerimizi anlık izleme sistemleri kurduk. Tersaneciliği geliştirdik, kıyılarımızı deniz yapılarıyla donattık. Devam eden nice yeni proje ve yatırımla birlikte Türkiye’nin denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

Editör: Muharrem Altıntaş