Çevreci ve yenilenebilir enerji olarak da adlandırılan biyokütle enerji santrallerini şimdiye kadar Çorum-Meçitözü, Afyon-Eber, Samsun-Çarşamba’da kuran, Karaman’da da kurmakta olan Oltan Köleoğlu Enerji'nin(OKE) yönetim kurulu başkanlığını, Ertuğrul Doğan yapıyor. 

OKE, Türkiye'nin en büyük santrali olan 'Afyon Eber Santrali' ile sera gazı emisyonlarının azaltımına sağladığı yüksek katkı nedeniyle 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülüne layık görüldü. 

KATKI SAĞLIYORUZ 

OKE Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen zirvede, sera gazı salımlarını azaltıp, karbon ayak izini düşürerek, ülkemizin iklim krizine karşı direnç kazanmasına katkı sağlayan kuruluşlar arasında gösterilmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Doğan, "Sürdürülebilir bir dünya için geliştirdiğimiz atık bertaraf teknolojileri ile hem Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına hem de enerji üretirken, 'sıfır atık hamlesi'ne katkı sağlamaya devam ediyoruz "dedi.