DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

“Belediyelerimizin Birlik imkânlarından yararlanmasını sağlayacak yönetim anlayışı ile Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğini yönetmeye gayret göstereceğiz” diyen Zorluoğlu, belediyelerin mali durumlarının düzeltilmesi için yapılacak mevzuat değişikliğinin içeriğine yönelik açıklamalarda bulundu. 

Meclis toplantısının açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin ilk kez stratejik planının hazırladığını ifade etti. Zorluoğlu, “2020-2024 dönemindeki stratejik amaçlarımız, bu amaçların altındaki hedeflerimiz ve bu hedeflere ulaşmamıza imkân sağlayacak performans göstergelilerimizi içeren stratejik plan, görüşüp karara bağlayacağımız çok önemli bir politika belgesi, birliğimize yol gösterecek bir harita niteliğindedir” diye konuştu.

BELEDİYELERİMİZİN MENFAATİNE ÇALIŞACAĞIZ
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin, üye belediyelere daha fazla katkı sağlaması gerektiğine dikkat çeken Zorluoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Birliğimiz bir taraftan kendi kurumsal kapasitesini geliştirme, diğer taraftan üye belediyelerimizle ilgili başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapma, üye belediyelerimizin menfaatlerini bölgesel ve ulusal bazda takip etme çalışmalarını yürütüyor. Diğer taraftan üye belediyelerimizin menfaatine olacak bir takım projeleri geliştiriyor. İnşallah önümüzdeki süreçte dış finansmanla finanse edebilecek yeni projeleri de uygulamaya koyacağız. Birliğimiz, üye belediyelerimizin menfaatine olacak her türlü faaliyeti icra etmeye kararlıdır. İnşallah belediyelerimiz, fayda gördükçe Birliğimize olan ilgileri ve katkıları artacaktır. Belediyeler Birliğinin varlığı sadece bir tüzel kişilik olarak pek bir anlam ifade etmez. Mutlaka Birlik üyesi belediyelerimizin ve kapasite bakımında daha sınırlı imkânlara sahip olan belediyelerimizin, Birlik imkânlarından yararlanmasını sağlayacak yönetim anlayışı ile birliğimizi yönetmeye gayret göstereceğiz.” 

YEREL YÖNETİM MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK 
Belediyelerin ekonomik yapılarının ve bir takım aksaklıkların düzeltilmesi için Yerel Yönetim Mevzuatında yapılacak değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, değerlendirmesini özetle şu şekilde tamamladı: “Ankara’da epey zamandan bu tarafa Yerel Yönetim Mevzuatının uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için bir mevzuat çalışması var. Bizde bu çalışmaya doğduran müdahil olduk. Hem görüş olarak soruldu, hem bizatihi çalışmanın içinde teknik olarak yer aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızla tam üç ke bu konuları görüşme imkânı bulduk. Bu kadar yoğun gündem arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi üç kez dinlemesi hakikaten yerel yönetimlere bakışını ortaya koymaktadır. Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımı bu mevzuat değişikliğinde bir başlık. Bazı görev ve yetkilerin kaynakları ile birlikte ilçe belediyelerine devri söz konusu. Bunun Meclise ne şekilde geleceğine Sayın Cumhurbaşkanımız karar verecektir. Toplantılarımızda yerel yönetimlerin bütününün önemli bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ifade ediyoruz. Biz esasında Türkiye Belediyeler Birliği olarak tüm belediyelerimizle ilgili havuzun büyütülmesi talebinde bulunduk. Ayrıca büyükşehir belediyelerine gönderilen payların kendi içindeki adaletsizliğin giderilmesi içinde talebimiz oldu. Yani A büyükşehir belediyesine gönderilen payla, B büyükşehir belediyesine gönderilen pay arasında 3-4 kat fark olabiliyor. Eşdeğer büyüklükteki belediyeler arasındaki bu farkın mutlaka kapatılması gerektiğini ifade ettik. Ayrıca bizatihi ben büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin normal ilçe belediyelerine göre bile çok zor durumda olduğunu hep söyledim. İlçe belediyelerinin mutlaka ekonomik anlamda değerlendirmeye tabi tutulmasını vurguladım. Önemli düzenlemeler içeren bir büyük paket hazırlanıyor. Bunun ne kadarının Meclise geleceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Konu Meclise gittiğinde hem Türkiye Belediyeler Birliği, hem Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, hem de belediyeler olarak sürece etki etme imkânımız olacak. Ben ümitkarım. Bunun henüz ne netice getireceğini bilmiyoruz ama mevcut durumdan iyi olacağınızı ifade etmemiz lazım.”

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) 2019 Yılı II. Olağan Meclis Toplantısı’nda, 2020-2024 Yılı Stratejik Plan, 2020 Yılı Çalışma ve Yatırım Planı, 2020 Yılı Mali Birlik Bütçesi ve diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlara ödülleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTU Rektörü Süleyman Baykal ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt tarafından verildi.