TRABZON’UN EN ÖNCELİKLİ SORUNU SANAYİ YATIRIMLARI AÇISINDAN SİYASİLERİN İLGİSİZLİĞİDİR

Ancak, Trabzon ilinde yüksek katma değerli sanayi yatırımlarının geliştirilmemesi, Trabzon ilinin yatırım açısından cazip hale getirilmemesi ve özellikle Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanan Arsin Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırımını dahi Trabzonlu siyasilerin sahiplenmemesi son yıllarda özellikle son 7 yılda Trabzon’un sürekli gerilemesine neden olmuş ve bu gerileme de TUİK’in yayımladığı resmi istatistiklerde de açıkça ortaya konulmaktadır. 3 tane Üniversitesi olan ve geçmişte Ülkemizin enköklü Teknik üniversiteleri arasında yer alan KTÜ gibi üniversiteye sahip olmamıza rağmen, bu üniversitelerden mezun olan gençler sanayinin yetersiz olması ve gelişmemesinden dolayı Trabzon ilinde iş bulamadıkları için sürekli büyük kentlere göç etmek zorunda bırakılmaktadır. Geçtiğimiz dönemde 4 tane Bakana sahip olan Trabzon iligereken ilgiyi görmemiş, başka İllere gösterilen ilgi ve yatırımlardan en küçük payı dahi alamamıştır. Başka illere her türlü yatırım ve yeni organize sanayi bölgeleri kurulmasına rağmen, sanayi açısından Trabzon ilimize hiçbir yatırım olmamış ve hatta Trabzon ili cezalandırılır bir şekilde yatırım mevzuatında en az teşvik tedbirlerinin uygulandığı 3 bölge illeri kapsamına sokulmuştur. Oysaki mevcut göstergeleri açısından Trabzon ili 5 ve 6 bölge illeri arasında olması gerekmektedir.  

Şu anda Trabzon ilinde yatırımcılar yatırım yapabilecek arazi bulamamakta, 3 adet Organize Sanayi Bölgesi tamamen dolmuş durumdadır. Diğer taraftan kağıt üzerinde ve Sanayi Bakanlığı web sitesinde Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen bir yer bulunmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında geçtiğimiz yıllarda bir çok Organize Sanayi Bölgesi kurularak, bu bölgelerinde yatırım teşvik mevzuatı açısından en üst avantajlı bölgeler arasına alınmasına rağmen, Trabzon’a hiçbir yatırım yapılmamış, hatta söz verilen Resmi Gazete’de kararı yayımlanan yatırımlar ilgisizlikten hayata geçirilememiştir.  

Trabzon ilimizde, Trabzon sevdası yüzünden yatırım yapan bir elin parmakları kadar kalan cefakar sanayicilerimizin, Trabzon’da kalıp yatırımlarını geliştirmeleri, yeni yatırımcıların gelebilmesi, ancak ve ancak siyasetin ve Bakanlıkların görevi olan söz verilen Yatırım Adası Endüstri Bölgesi yatırımı ile talep ettiğimiz şehrin acil ihtiyacı olan yeni Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması ile olabilecektir. Trabzon ilimizdeki sivil toplum kuruluşları ile birlikte oluşturduğumuz Reel Sektör Platformu olarak Trabzon’a misyon olarak belirlediğimiz Yüksek Teknolojili Sanayi ürünlerinin geliştirilmesi ve Trabzon yüksek teknolojili ürün üretiminde Bölgesinin ve Orta Asya Bölgesinin tedarik merkezi haline gelebilmesi için Trabzon ilimize ivedilikle bu yatırımların kazandırılması ve Trabzon ilinin yatırım teşvik mevzuatında yatırımcılar için tercih edilebilir olabilmesi açısından 6 ınci Bölge desteği kapsamına alınması en öncelikli beklentilerimiz arasında yer almaktadır. 

Trabzon’un daha fazla geriye gitmemesi, nitelikli eğitimli işgücü göçünün önlenmesi ve 20 yıl önceden olduğu gibi Trabzon ilinin bir çekim merkezi cazibe merkezi işlevine bürünebilmesi için, seçip TBMM’ye gönderdiğimiz milletvekillerimizi, Trabzonlu siyasileri bu yatırımları Trabzon’a kazandırmaya davet ediyoruz.   Her geçen gün geriye giden, göç veren Trabzon ili için bu taleplerimizi gündeme getirmeyi ve takipçisi olmayı tarihi bir görev olarak addediyoruz. 

Saygılarımla kamuoyunun bilgisine arz olunur. 

İyi Parti İl Başkanı Erkan Trabzon Merkez Fen Lisesi'ne dikkat çekti İyi Parti İl Başkanı Erkan Trabzon Merkez Fen Lisesi'ne dikkat çekti

​​Ahmet Hamdi Gürdoğan 

                                                            Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 

                                                                 Yönetim Kurulu Başkan V

Editör: Haber Merkezi