Akçaabat'taAtatürkheykelineyapılansaldırıyıkınıyorum.
sadece Atatürk'ün büstüne yapılan bir saldırı değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizinkurucudeğerlerine,devrimlerineveülkemizinçağdaşlaşma sürecineyönelikyapılanbirsaldırıdır.AzizmiletimizinveTrabzonhalkının Ulu Önderimiz Mustafa KemalAtatürk'e ve Cumhuriyet'e olan sevgisive bağlılığıilelebetdevam edecektir.

meczup denilerek geçiştirilmemelidir.Saldırıyıgerçekleştirmeden önce,
kim lerle görüştüğü gerek telefon H TS'leriyle gerekse M O BESE kayıtlarıyla incelenmelidir.Saldırıdaazmetirenlerinolupolmadığımuhakakincelenmeli veaçığaçıkartılmalıdır.
İdariamirlervekolukgüçleriylesürekliiletişim içerisindebulunmaktayım. Konununciddiyetletakipçisiolacağımdankimseninşüphesiolmasın.

Editör: Muharrem Altıntaş