Çelebi; “Seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun” Çelebi; “Seçim sonuçları ülkemiz için hayırlı olsun”

IMG_5045
Sayın Bakan,
 Sayın Vali,
 Sayın Milletvekileri,
 Sayın Belediye Başkanları,
 Sayın Rektörler,
 Sayın Baro Başkanı,
 Değerli Öğretim Üyeleri,
 Değerli Konuklar,
 Türkiye'nin Geleceği Sevgili Gençler,
 Demokratik, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarından olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin
 kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen bu anlamlı törene katılmaktan ve coşkunuzu paylaşmaktan mutluluk
 duyuyor, bu gurur gününde hepinizi saygıyla selamlıyorum.
 Avrupa'da kurumsal yapıya sahip ilk üniversitelerin yaklaşık bin yıllık geçmişi vardır.
 Üniversitesi   Paris Üniversitesi 1150, Oxford Üniversitesi
1088,
Eğitim, bu süreçte en önemli araç olmuş, genç nüfusumuzun çağdaş eğitim olanaklarından yararlanmaları ve en
ise 1167 yılında kurulmuştur.
Bologna
 Tarihi İstanbul'un fethine kadar uzanan ve Darülfünun geleneğinden gelen İstanbul Üniversitesi, 1933 yılında
 Atatürk'ün öncülüğünde üniversite reformunun gerçekleştirilmesiyle birlikte, bugünkü adı ve kurum yapısıyla
 hizmet vermeye başlamıştır. 1933 yılında kabul edilen 2552 sayılı yasa'yla, Osmanlı'dan gelen Darülfünun
 geleneği tarihe karışmış, İstanbul Üniversitesi'yle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş yapıya sahip
 üniversiteleri doğmuştur.
  iyi biçimde yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.
 Türkiye, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte, seçimini çağdaşlık yönünde yapmış, bu hedef doğrultusunda reform ve
 yapılanmaları hayata geçirmiştir.
 Bu yolda atılan adımların birisi de 1955 yılında kurulan, ülkemizin ilk üniversitelerinden biri olan Karadeniz
 Teknik Üniversitesi’dir. 1955 yılında kurulan üniversite 1963 yılında eğitim öğretime başlamış olup bugün
 üniversitemizin 68. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Kutlu olsun.
 Üniversitemiz, şehrimize, ülkemize büyük katkılar sağlamıştır. Geçmişte Artvin, Rize, Giresun, Ordu ve
 Gümüşhane’de yer alan fakülteleri ve yüksekokulları ile sadece ilimize değil tüm Doğu Karadeniz’e hizmet
 etmiştir. Son eğitim politikaları ile birlikte diğer illerdeki fakülteler üniversitelere dönüştürülmüş, en son Fatih
 Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde Trabzon üniversitesi kurulmuştur.
 Son yıllarda ülkemizde devlet ve vakıf üniversitesi sayıları plansızca artırılmış, üniversitelerin akademik ve yapısal
 sorunları giderek çoğalmıştır. Eğitim kalitesi sadece üniversitelerimizde değil, maalesef ilk ve orta dereceli
 okullarda da gerilemiştir.
 İşsizlik ve eğitim olanaklarından yararlanmada fırsat eşitsizliği ülkemizin önemli ve öncelikli sorunlarından biri
 haline gelmiştir. Üniversite mezunu olan çok sayıda gencimizin iş bulamaması, kimi zaman da alanları dışındaki
 işlerde çalışmak zorunda kalmaları son derece üzücüdür. Bunun baş nedeni de eğitim ve işgücü planlamasının
 ülke ihtiyaçlarına göre yapılmamasıdır.
 Ülkemizin, ilköğretimden başlamak üzere yeni, çağdaş eğitim politikalarına, üniversite reformuna ihtiyacı vardır.
 Üniversiteler, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü kavramlarını öğreten, tüm toplumu aydınlatan eğitim
 ve öğretim kurumlarıdır. Üniversiteler sadece bireyleri değil toplumu da geleceğe hazırlamalı, evrensel
 değerlerin benimsenmesine ve yerleşmesine katkıda bulunmalıdır. Üniversiteler özerk bir yapıya kavuşturulmalı,
 öğretim görevlileri ve öğrenciler özgür kılınmalıdır.
 Karadeniz Teknik Üniversitesi de bu anlamda kendini daha da geliştirmeli, şehir, bölge ve ülke problemlerine
 bilim ve akla dayalı dayalı çözüm yolları gösteren, dünya sıralamasında yeri olan bir üniversite haline gelmelidir.

 Trabzon Milletvekili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyaçları ve gelişimi için elimden gelen katkıyı
 yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın.
 Bu düşüncelerle üniversitemizin 68. Kuruluş yıldönümünü tekrar kutlar, akademik ve idari kadroya, çalışanlara ve
 öğrencilere başarılar dilerim.
 Av.Sibel Suiçmez
 CHP Trabzon Milletvekili

IMG_5044IMG_5046