Kirli Deniz ve Havuz Suları Kulak Sağlığınızı Tehdit Ediyor Kirli Deniz ve Havuz Suları Kulak Sağlığınızı Tehdit Ediyor

Mesajında bütün medya çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik eden Başkan Genç,gazetecilerin insanları doğru bilgilendirmek uğruna ölüm pahasına da olsa görevlerini bütün zorluklara rağmen icra ettiğini dile getirdi.

4b5b7203-b432-4f49-9138-479005ffd0a8

“BASIN, DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN VAZGEÇİLMEZİ” 

Basının doğru ve tarafsız haberciliği sayesinde pek çok adaletsizliğin ve haksızlığın önüne geçildiğine vurgu yapan Genç, “Gazetecilik mesleği demokrasinin ve hukuk devletinin en önemli saç ayaklarından biridir. Tarihten günümüze demokrasinin, insan haklarının bütün toplumlarda yerleşmesi ve kurumsallaşması için gazeteler ve gazeteciler önemli bir misyonu ifa etmiştir. Dünyada ve ülkemizde vuku bulan olayların doğru ve tarafsız bir şekilde aktarılmasıyla kamuoyunun doğru bir şekilde yönlendirilmesi neticesindepek çok haksızlık ve adaletsizliğin önüne geçilmiştir. Medya bundan dolayı bütün dünyada yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanında dördüncü kuvvet olarak tanımlanır. Bu anlamda gazetecilik hem misyonu, hem de sorumlulukları itibarıyla demokratik hukuk devletinin vazgeçilemez araçlarından bir tanesidir. Bir ülkede demokrasinin bütün unsurlarıyla yerleşmesi ve hukuk devleti ilkesinin tamamen oturması medyanın görevini özgür ve tarafsız bir şekilde yapıp yapmadığıyla doğrudan bağlantılıdır. Bugün dünyanın en gelişmiş demokratik sistemlerine sahip ülkelerinin bu seviyeye gelmesinde özgür ve tarafsız basının ciddi katkıları vardır.” cümlelerine yer verdi. 
abfb6698-cb48-40e5-bbb5-6248e0a2e8cf

“TÜRK BASINI DEZENFORMASYONA KARŞI EN ETKİLİ GÜÇ”

Türk basınının son yıllarda yaptığı hamlelerle uluslararası medyada çok saygın ve işlevsel bir konuma eriştiğini dile getiren Başkan Genç, “Türk basını yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde görevini layıkıyla yaparak Türk milletinin sesi olmuştur.  Hakikatleri ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurarak hak ve adaletin yerini bulmasına ciddi anlamda katkıda bulunmuştur. Özellikle Ortadoğu coğrafyasındaki kriz bölgelerinde yaşanan çatışma, iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle yaşanan gelişmelerin objektif bir şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılmasında Türk basını eşsiz bir görev yüklenmiştir. Ortadoğu coğrafyası, Müslümanlar ve İslâmiyet söz konusu olduğunda her zaman emperyalist bakış açısıyla ve yanlı bir şekilde verilen haberlerin oluşturduğu dezenformasyona karşı en etkili güç Türk basını olmuştur. Kitle haberleşme araçlarının nitelik ve nicelik olarak gelişmesiyle birlikte iletişim çağı olarak adlandırılan günümüz dünyasında Türk basınının gücü tartışılmaz bir hale gelmiştir.”sözlerine yer verdi. 

GAZZE’DE 112 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

En son İsrail-Filistin çatışmasında son verilere göre İsrail askerleri tarafından Gazze’de 112 gazetecinin görevlerini icra ederken öldürüldüğünü ifade eden Başkan Genç, “Maalesef,bütün korkunçluğuyla devam eden Gazze savaşında masum sivillerin yanında görevlerini yapan gazeteciler de hedef alınıyor. İsrail ve onu destekleyen emperyalist güçler Gazze’de gerçeklerin ortaya çıkmasını, hakikatlerin duyulmasını istemiyor. Çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana 112 gazeteci görevini yaparken İsrail askerleri tarafından öldürüldü. İsrail’in katliamlarını ve vahşetini objektif bir şekilde bütün dünyaya anlatan gazetecilerin görevlerini yaparken öldürülmesi vicdanımızı yaralıyor. Batı basını Gazze’yle ilgili dezenformasyona yönelik İsrail lehine haberler üretirken, diğer yandan hakikatleri bütün dünyaya duyuran gazetecilerin İsrail tarafından öldürülmesine de ses çıkarmıyor. Türk basını ise, bütün risklere rağmen objektif haberciliğinden taviz vermeyerek İsrail'in yaptığı soykırım niteliğindeki savaş suçlarını dünyaya duyuruyor. Bu anlamda Türk basını hem ülkemizde, hem bölgemizde, hem de bütün dünyada iftihar edeceğimiz önemli bir misyonu yerine getirmektedir.” cümlelerine yer verdi. 

“BASIN TARİHİ MÜZESİ AÇTIK”

Trabzon’un Anadolu’da en güçlü medyanın bulunduğu şehirlerden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Başkan Genç, “Anadolu’nun en güçlü yerel basınının bulunduğu şehirlerden bir tanesi olan Trabzon çok sesli basını sayesinde geleceğe daha emin adımlarla ilerlemektedir. Köklü bir basın tarihi olan Trabzon’da bu hafızanın kurumsal bir yapıya kavuşması için bir ilki yaparak, geçen yıl 10 Ocak’ta Basın Tarihi Müzesi’ni hayata geçirdik. Müzemizde şehrimizin basın-yayın tarihine ışık tutan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarihi nitelikte pek çok basın envanteri sergiliyoruz. Bundan sonra da basınımızın desteğiyle bu nitelikteki projeleri hayata geçirmekte kararlıyız. Yerel yönetimler olarak bizler, her zaman şehrimizdeki sorunların ve eksikliklerin gündeme getirilmesi konusunda basınımızın güçlü ve gür sesine muhtacız. Bu anlamda gazetecilerin üstlendiği bu ulvi görevde desteklerimizi onlardan esirgemeyeceğimizi bütün samimiyetimizle ifade etmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basınımızın sesine kulak verip şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için bütün imkân ve kabiliyetlerimizi ortaya koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Bu anlamda gece-gündüz mücadele ederek halkı doğru bilgilendirmek uğruna fedakârca çalışan bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum. Bu ulvi görevde gazetecilere başarılar, kolaylıklar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi