1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nu ile; yabancı devletlerin Türk deniz ticaretindeki hâkimiyetine son verilmiş, denizlerimizdeki kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Türk karasularında, ülkemiz kıyı ve limanlarında her türlü denizcilik faaliyetleri yük, yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini verme hakkı yalnızca Türk bayraklı gemilere tanınmıştır.

Şanlı tarihimizden emanet aldığımız Mavi Vatan’daki egemenliğimizi korumak ve müdafaa gücümüzü ileri seviyelere taşımak için mesai gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz.

A0298C61 028F 46D7 92D7 0Bc147018179

Kabotaj Bayramı; Türkiye’nin denizcilik endüstrisini geliştirme çabalarını ve denizlerdeki bağımsızlığını simgeler.

Kabotajla; denizcilik endüstrisini ve yan sektörlerini destekleyerek gemi yapımı, bakım ve onarım hizmetleri gibi alanlarda yerel sanayinin gelişmesini sağladık, yerel iş gücünün istihdam edilmesini teşvik ederek denizcilik sektöründe ve yan sektörlerde yeni iş imkanları ürettik.

Denizcilik, tarih boyunca Türk Milleti için büyük öneme sahip olmuş, ülkemiz coğrafi konumu ve zengin deniz kaynaklarıyla deniz ticaretinin merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Denizler tarihsel süreçte ticaretin yanı sıra toplumlararası kültürel etkileşimlerin de önemli bir parçası ve aracı olmuştur. Kabotaj Bayramı aynı zamanda bu denizcilik mirasının kutlandığı ve denizcilik kültürünün gelecek nesillere aktarıldığı önemli bir vesiledir.

Trabzon İle Trablus Kardeş Şehir Oluyor Trabzon İle Trablus Kardeş Şehir Oluyor

Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiği yeri alması hepimizin ortak amacı ve ülküsüdür.

22 yıllık hizmet dönemimiz boyunca denizcilik alanında hayata geçirdiğimiz büyük yatırımlarla sayısız başarıya imza attık.

Savunma gücümüze güç katan yerli ve milli mühendislik harikası gemilerimizle caydırıcılık potansiyelimizi tarihimizdeki en üst seviyelere çıkardık.

Kendi tersanelerimizde ürettiğimiz sondaj gemilerimizle ülke ekonomisine ivme katacak olan doğalgaz keşiflerine imza attık.

Editör: Ömer Altıntaş