Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutlarını ele alacak ve önemli akademik çıktılar üretmeyi amaçlayan kongre, alanında uzman isimlerin yanı sıra genç akademisyenlerin de katılımını sağlayarak, farklı perspektiflerin paylaşılmasına imkân tanımayı hedefliyor.

Benzinli Çay Kesme Motorları’nın Üzerine Kararlılıkla Gidilsin Benzinli Çay Kesme Motorları’nın Üzerine Kararlılıkla Gidilsin

I M G 7395

İstanbul Aydın Üniversitesi Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas gibi önde gelen isimlerin yanı sıra, çeşitli üniversitelerden 10 akademisyen, 14 lisans, 12 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisinin katılımıyla zenginleşecek olan kongrede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumu ve geleceği tartışılacak.

Kongre süresince, "Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri", "Avrupa Birliği'nin Bölgesel Dış Politikası", "Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinin Bölgesel Seyri", "Avrupa Birliği Hukuku" gibi başlıklar altında çeşitli panel ve oturumlar düzenlenecek. KTÜ'den önde gelen akademisyenlerin yanı sıra, alanında uzman diğer isimlerin katılımıyla, kongre akademik bir zeminde kapsamlı bir bilgi paylaşımını hedefliyor.

Kongre hakkında bilgi veren TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, etkinliğin AB-Türkiye ilişkilerinin derinlemesine ele alınması ve genç akademisyenlerin bu alanda farkındalık oluşturması amacıyla düzenlendiğini belirtti. Karbuz ayrıca, kongrenin katılımcıları arasında KTÜ'den Prof. Dr. Gökhan Koçer, Doç. Dr. Özgür Tüfekçi, Doç. Dr. Vahit Güntay, Doç. Dr. Bülent Şener, Doç. Dr. Erol Kalkan, Dr. Öğretim Üyesi Esra Ata Dağıstanlı, Dr. Yunus Emre Aydın ve Arş. Görevlisi Fevzi Kırbaşoğlu'nun da bulunduğunu vurguladı. Kongrenin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geleceği hakkında önemli bir perspektif sunması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi