banner277

HES Kodu Olmayan Binemeyecek

Coronavirüs (Covid-19) Salgınından Vatandaşlarımızı Korumak ve Salgını Engellemek için Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken ilave Tedbirler,

HES Kodu Olmayan Binemeyecek
banner232

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında 02.10.2020 Cuma günü saat 13.00’te yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

Öte yandan, koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi de bu süreçte üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda ilimizde 11.09.2020 tarih (2020/101) ve 02.10.2020 tarih (2020/107) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız ile şehir içi veya şehirlerarası toplu ulaşımda HES kodu sorgulaması yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Gelinen aşamada İçişleri Bakanlığının 30.09.2020 tarihli ve 16007 sayılı genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’muzca alınan kararlar doğrultusunda; HES kodu kontrolü uygulaması bakımından konaklama tesisleri için de 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur;

1.    Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel­kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilmesine,

2.    HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

3.    1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 2. ve ek 1. maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde kovid­19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına,

4.    Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında kovid­19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak 02.06.2020 tarihli (2020/55) sayılı, 11.09.2020 tarihli ve (2020/100) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler” başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,
Bu çerçevede kovid­19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak;
­    Kovid­19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 583885 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgesi, 02.07.2020 tarih (2020/80) sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız ile “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulaması gereği oluşturulan “misafir izolasyon odalarına” yerleştirilmelerine,
­    Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise kaymakamlıklar tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,

5. Bu hükümlere yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine,

Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idarî para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner160

banner285

banner273