banner164

Kızıltan”Kovid-19 Hemşirelerin Sağlık Hizmetindeki Kilit Rolünü Ortaya Koymuştur”

Avrasya Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı ve Koronavirüs Komisyonu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Belkız Kızıltan Hemşirelik haftası dolayısıyla bir yazı yayımladı.

Kızıltan”Kovid-19 Hemşirelerin Sağlık Hizmetindeki Kilit Rolünü Ortaya Koymuştur”
banner232

Kızıltan hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yaptığı yazısında Avrasya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak nitelikli hizmet sunabilecek, etik ve mesleki bilince sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.
Modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs tüm dünyada “Uluslararası Hemşireler Günü” olarak, 12-18 Mayıs haftası ise “Hemşirelik Haftası” olarak kutlanmaktadır. Uluslararası Hemşireler Konseyi her yıl için bir Uluslararası Hemşireler Günü teması belirlemekte ve tüm ülkeler bu tema kapsamında etkinliklerini sürdürmektedir. 2020 yılı Hemşireler Günü Teması ise “Hemşireler Dünya Sağlığında Öncü Bir Ses”dir. Bunun yanı sıra içinde bulunduğumuz yıl hemşireler için daha özel bir öneme sahiptir. Çünkü Florence Nightingale’nin 200. doğum yıldönümü olan 2020 yılı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Hemşireler ve Ebeler Yılı” olarak ilan edilmiştir. Hemşireler için özel ve anlamlı olan 2020 yılı tüm dünyayı saran COVİD-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hemşirelerin sağlık hizmetlerindeki kilit rolüne dikkati çekmiş ve hemşirelik bakımını ön plana çıkarmıştır.
Köklerini binlerce yıl önce sevgi ve şefkatle hastanın bakımı ve sağaltımından alan, insanın varoluşu ile başlayan ve insan gereksinimlerini yerine getirmeyi amaçlayan hemşirelik, ilk nefesten son nefese, yaşam boyu sağlığa uzanan bir el olarak var olmaktadır. Sağlık insan gücünün yarısını oluşturan hemşireler, bireylerin sağlık kuruluşuna başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde 7 gün 24 saat yanlarında yer almakta, bakım odağını sağlıklı, hasta birey, aile ve toplum oluşturmaktadır.  Her süreci bilimsel yöntem ve kanıt temelli bilgi ışığında “önce insan” bakış açısıyla insan sevgisi ve merhamet çerçevesinde yönetmektedirler. Değişen sağlık hizmetleri kapsamında birçok alanda görev yapan hemşireler salgın durumlarında sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik rollerini de yerine getirmektedirler. Ülkemizde pandemi mücadelesi göstermiştir ki hemşireler ağır risk altında olsalar bile mesleki rollerini yerine getirebilmek için büyük bir özveri, gayret ve sabır ile canları pahasına görevlerini ifa etmektedirler. 
Meslektaşlarımızın kaliteli ve hasta güvenliğini riske atmayacak şekilde bakım vermesi, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını sürdürmesi, karar alma süreçlerinde etkili rol alması ve özlük haklarına yönelik konularda desteklenmesi son derece önemlidir. Bu konulardaki engellerin toplumumuzun nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti almasını olumsuz yönde etkileyeceği aşikârdır. 
Avrasya Üniversitesi Hemşirelik Bölümü olarak geleceğin hemşirelerini yetiştirirken yüklenmiş olduğumuz sorumlulukların bilincinde; nitelikli hizmet sunabilecek, eleştirel düşünebilen, sorun çözme becerisine sahip, iletişim becerilerini iyi düzeyde kullanabilen, etik ve mesleki bilince sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, hemşirelik eğitimine emek veren akademisyenlerin, geleceğin hemşireleri öğrencilerimizin, alanda özveri ile çalışan ve çalışmış olan değerli hemşirelerin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftasını kutluyorum.

banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner249

banner160

banner254

banner273