banner164

Trabzon Barosu’ndan Adli Yıl Mesajı

Trabzon Barosu 2019-2020 Adli Yıl dolayısı ile Başkanı Av.Sibel Suiçmez imzalı bir mesaj yayımladı . İşte o mesaj;

Trabzon Barosu’ndan Adli Yıl Mesajı
banner232

     

 Devlet için adalet; kanunların yapımında , hak ve görevlerin dağıtılmasında, belli kişileri veya zümreleri ötekilere üstün tutmadan;  vatandaşlara aynı hakları vermesini ve aynı görevleri yüklemesini ifade eder. Toplumsal düzen ve barış ancak adaletin sağlanmasıyla mümkündür. Bu nedenle “Adalet devletin temelidir”. Adalet paydasında buluşabilmek tüm insanlık için ortak bir istem ve çaba olmalıdır.
                       Devletin en önemli görevlerinden biri adaleti sağlamak ve adaletin sağlandığı güvencesini her vatandaşına hissettirmektir. Adalet ancak hukukun üstünlüğünün sağlanmasıyla gerçekleşebilir. Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde kişilerin hukuki güvenliğinden bahsetmek mümkün değildir. Hukuki güvenlik ise; tarafsız ve bağımsız bir yargının olması ve adil yargılanma hakkının sağlanmasıyla mümkündür. Adil yargılanma tarafsız ve bağımsız Savcı - Hâkimlerin ve savunma hakkını endişesiz, korkusuz ve hakkın özüne uygun olarak sınırsız kullanabilen Avukatların varlığıyla gerçekleştirilebilir. Sav – Savunma – Yargı ayağının dayanağı, insan onurunu yüceltmek, evrensel hukuk kuralları, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı-tarafsızlığı olmalıdır.
Halkımız özgürlük, demokrasi ve adaletin vazgeçilmez olduğunu acı tecrübeler sonucunda algılamıştır. Dolayısıyla adalet talebinin giderek artmasının temelinde yatan neden adaletin olmadığı bir ülkede özgürlüklerin ve demokrasinin ortadan kalkacağının bilinmesidir. Bu nedenle halkımızın hak, hukuk ve adalet arayışı talebi gittikçe artmaktadır.
Demokratik, Laik ,Sosyal bir Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’sı ‘’Kuvvetler Ayrılığı’’ prensibine dayanmaktadır. Demokratik bir hukuk devleti , Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçirilmesiyle mümkündür. Yasama, yürütme ve yargı erkleri Anayasada çerçevesi çizilen faaliyetlerini yürütür. Hukuk devleti ancak yargının güçlü olması ile olur. Kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü, bağımsız, tarafsız ve güçlü bir yargıyla gerçekleşebilir. Bu nedenle erkler içerisinde YARGI ERK’İNİN önemi ve etkisi çok önem arz eder.
Bu nedenle Yargı’nın, Yürütme’nin etkisi altında kalmadan, evrensel hukuk kuralları, temel hak ve hürriyetleri temel alan erk olması gerekmektedir. Vatandaşın yargıya ve dolayısıyla devlete olan güveni ancak Yargı’nın, Yürütme’den bağımsız ve tarafsız olduğunu hissettirmesi ve göstermesiyle olur. Bunun sağlanması için yasama, yürütme ve yargı erklerinde   görev yapan kişilerin hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı kalması gerekir. Bununla birlikte, arabuluculuk ve uzlaşma gibi kurumların yargı işlevine alternatif olarak gösterilmemesi, yargılama sürelerinin makul seviyelerde, yargı harç ve masraflarının makul miktarlarda olması vatandaşın adalete ulaşmasında etkin rol oynayacaktır.  
 
 
 
 
            Yeni adli yıl; adalet sistemindeki birçok sorunla başlamaktadır. Yargı tarafsızlığının ve bağımsızlığının sağlanmaması, hakim – savcı teminatının olmaması, hâkim - savcı sayısı açığı ve yine tecrübeli hakim - savcı eksikliği, hakim-savcı atamalarında liyakatın esas alınmaması, hukukun evrensel ilkelerinden uzaklaşılması, hukukun üstünlüğünün sağlanmaması, Hukuk Fakültesi sayısının ve kontenjanların hızla artması, hukuk eğitiminde kalitenin azalması, avukatlık meslek içi eğitim sorunları, bağımsız savunma hakkının kullanılması önündeki engeller gibi birçok sorunla adli yıla başlanmaktadır. Bu sorunları saptamak, görmek ve çözüm üretmek, bu doğrultuda hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi, insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin arttırılması, savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve adalet hizmetlerine duyulan güvenin ve ceza adalet sisteminin etkinliğinin arttırılması adaletin gerçekleşmesini sağlayacak tüm tarafların ortak amacı ve görevi olmalıdır. 
            Tüm bu olumsuzluklar içinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkeleri, laik ve sosyal bir hukuk devleti olması, temel hak ve özgürlükler, kuvvetler ayrılığı ve hukukun evrensel ilkeleri bize; yani SAV-SAVUNMA ve YARGI’ya yol gösterici olmalıdır. Her zaman ve her koşulda temel hedef hukukun üstünlüğünün ve adaletin sağlanmasını talep etmek ve demokrasiden vazgeçmemek olmalıdır.
            Yeni adli yılda etkin ve hızlı bir şekilde adaletin gerçekleşmesi için çaba sarf eden, Savcılara, Hâkimlere, Avukatlara ve adalet çalışanlarına, adalete güveni arttıracakları başarılı hizmetler diliyoruz.
            Trabzon Barosu olarak; 625 Avukatımızla, tüm kurullarımız, komisyonlarımız ve merkezlerimizle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi doğrultusunda, laik-Sosyal Hukuk Devletinden dayanak alarak, demokrasinin evrensel ilkelerini, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını savunarak adaletin gerçekleşmesini sağlamak üzere hizmetlerimizi en iyi şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız. 02.09.2019 
 

banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner249

banner160

banner254

banner273