banner277

Trabzon Barosu adli yıl açılışını Törenle yaptı!

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez açıklamalar bulundu. Konuşma öncesinde çelenk töreni düzenlendi ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Trabzon Barosu adli yıl açılışını Törenle yaptı!
banner232

Trabzon Meydan parkında adli yıl açılışı için konuşma yapan Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
Dünya'da ülkemizde ve şehrimizde koravirüsü vakalarının giderek arttığı bir süreçte 2020-2021 adli yıl açılışını yapmaktayız. İnsalık tarihinde adalet kavramı son derece önemlidir. Toplumsal düzen ve barış ancak adaletin sağlanması ile mümkündür. Bu nedenle adalet Devletin Temelidir. Bütün hukuk kuralları, kurumları ve hukuk uygulamaları 'İnsan onurunu' korumak, 'insan hak ve özgürlüklerini' güvence altına almakla yükümlüdür.
Yeni adli yıl; adalet sistemindeki bir çok sorunla başlamaktadır. Yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının sağlanmaması, yargıç güvenliğinin olmaması, tecrübeli hakim-savcı eksikliği, hukukun evrensel ilkelerinden uzaklaşılması, hukukun üstünlüğünün sağlanmaması, Hukuk Fakültesi sayısının hızla artması, kaliteli hukuk eğitiminin olmaması, avukatlık meslek içi eğitim sorunları, savunma hakkının kullanılması önündeki engeller gibi bir çok sorunla adli yıla başlanmaktadır. Bu nedenlerle ülkemizde vatandaşlarımızın adalet sistemine duyduğu güven maalesef giderek azalmaktadır. Bunun ada nedeni ise vatandaşın yargımızın bağımsız ve tarafsız olmadığına, siyasetin yargı üzerinde etkili olduğuna inanmasıdır.
Devlet, adaleti sağlamak ve adaletin sağlandığı her vatandaşına hissettirmek zorundadır. Bunun yolu hukuk üstünlüğünün ve hukuki güvenliğin sağlanmasından geçer. Hukukun üstünlüğü ve hukuki güvenlik ise, tarafsız ve bağımsız yargının olması ve adil yargılanma hakkının sağlanmasıyla mümkündür. Bu sorunları saptamak, görmek ve çözüm üretmek adaletin gerçekleşmesini sağlayacak tüm tarafların ortak amacı ve görevi olmalıdır. Yargının bağımsız ve tarafsız olması ancak kuvvetler ayrılığının olduğu bir sistemde sağlanabilir. Anayasamızda bağımsız ve tarafsız yargı hukuk devleti ve demokrasi için bir zorunluluktur. Bu nedenle avukatlar, savcılar ve hakimler üzerindeki her türlü baskı doğrudan hukuk devletinin ortadan kalkmasına yol açar. Avukatlar ve barolara karşı, mesleki faaliyetleri nedeni ile yönelen baskı, saldırı ve her türlü sindirme girişimi, esasen halka, halkın adil yargılanma hakkına ve demokratik hukuk devletine yönelik olduğunu ve mücadelemizin şahsi değil toplumsal olduğunu hatırtlatmak istiyoruz. Yürütmenin yargının tüm kurucu unsurlar üzerindeki baskı ve yönlendirmesi mutlaka sonlandırılmalıdır.
Meslektaşlarımızın, özellikle genç meslektaşlarımızın büyük ekonomik zorluklar yaşadığı, avukatların mesleki güvencelerinin her geçen gün erozyona uğratıldığı, meslek alanlarımızın daraltıldığı, avukatlara yönelik baskı, tehdit ve fiili saldırıların arttığı bir süreçte, demokratik hukuk devleti ilkeleri bakımından Anayasa'ya aykırı olan, Boroların parçalanarak bölünerek etkisizleştirilmesine yol açacak Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklik girişiminin Türkiye'yeki tüm Baro Başkanlıklarının karşı çıkmasına rağmen yasalaşması hukuk devleti açısından kabul edilemez. Bu bağlamda yargı kurumlarının bölünmezliği yargı bağımsızlığı ve demokratik Hukuk Devleti ilkeleri gereğince Anayasaya aykırı olan: Baroların parçalanıp bölünerek etkisizleştirilmesine yol açacak Çoklu Baro düzenlemesine ilişkin yasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerektiği yönündeki görüş ve taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz. Avukatlar ve barolara karşı, mesleki faaliyetleri nedeni ile yönelen baskı, saldırı ve her türlü sindirme girişimi esasaen halka, halkın adil yargılanma hakkına ve demokratik hukuk devletine yönelik olduğunu ve mücadelemizi şahsi değil toplumsal olduğunu hatırlatmak isteriz.

 
Tüm bu olumsuzluklar içinde Türkiye Cumhuriyetinin kurucu ilkeleri laik ve sosyal bir hukuk devleti olma istemi temel hak ve özügürlükler, kuvvetler ayrılığı ve hukukun evrensel ilkeleri bize; yani SAV-SAVUNMA ve YARGI'ya yol gösterici olmalıdır. Her zaman ve her koşulda temel hedef hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanmasını talep etmek ve demokrasiden vazgeçmemek olmalıdır.
Trabzon Barosu olarak; 696 Avukatımızla, tüm kurullarımız, komisyonlarımız ve merkezlerimizle, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi doğrultusunda, laik ve sosyal hukuk devletinden dayanak alarak demokrasinin evrensel ilkelerini hukukun üstünlüğünü temel hak ve özgürlükleri yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını savunarak adaletin gerçekleşmesini sağlamak üzere hizmetlerimizi en iyi şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyor, hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmek için fedakarca çalışan avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımız ile adliye ve avukatlık bürosu çalışanlarımıza başarılar diliyoruz.
Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez konuşmasının sonunda ise dinleyenleri selamlayarak ''Hukuk birgün herkese lazım olacaktır'' dedi.

banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner160

banner273