banner164

Trabzon Baro Başkanı Suiçmez'' Bu İndirim Değil Olsa Olsa Örtülü Aftır''

Trabzon Barosunda TBMM'da görüşülen infaz indirimi yasası ile ilgili açıklama Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM’ de bugün görüşülmeye başlandı.

Trabzon Baro Başkanı Suiçmez'' Bu İndirim Değil Olsa Olsa Örtülü Aftır''
banner232

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, yasa teklifinin infaz indirimi gibi görülse de örtülü af niteliği taşındığını ifade etti. 
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, yasayı incelediklerinde bunun infaz indirimi denilse de örtülü bir af olduğunu kaydetti. Suiçmez, “İnfaz Yasasında değişiklik öngören yasa teklifi incelendiğinde; infaz indirimi denilse de bunun örtülü bir af niteliğinde olduğu, bir yandan infaz indirimi yapılırken aynı zamanda infaz sisteminde önemli değişikliklere gidildiği, içerisinde çok fazla istisnalar taşıdığı, kanun yapma tekniği açısından çok fazla sakıncalar barındırdığı ve bu nedenle anlaşılması ve uygulamasının çok zor olacağı, suçun tehlikeliliğine ve mükerrerliğine dikkat edilmediği, bu haliyle Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağı, bu durumda Anayasa Mahkemesine götürüldüğünde kapsamın genişleyebileceği gibi birçok sebeple Ceza Hukukunun, İnfaz Hukukunun ve Evrensel Hukuk Kurallarına aykırı hükümler barındırdığı görülmektedir” ifadelerine yer verdi.  Suiçmez, “Cezaevlerinde kapasitenin çok üstünde tutuklu ve hükümlü olduğu bir gerçektir. Ancak bunun nedenlerini doğru saptanmayıp, Ceza Hukukunda ve bunun uygulanmasında çözüm üretmeden yapılan aflar; kamu vicdanını yaralayıp adalete olan güveni ortadan kaldıracak, infaz indirimleri sonuç vermeyecek, birkaç yıl sonra aynı sorun ortaya çıkacaktır. Cezaevlerinde doluluk yanında Covid-19 salgını nedeniyle sağlık sorunlarının yaşanması tehlikesi önemlidir. Ancak bu gerekçe cezasızlığa neden olmamalı, infazın ertelenmesine yol açmalıdır. Cezaevlerindeki doluluğun önemli bir nedeni TCK’da düzenlenmiş olan tutukluluk halinin bir tedbir olmasına rağmen, pratikte bunun cezaya dönüştürülmesidir. Covid-19 nedeniyle cezaevlerinden salıverme düşünüldüğünde ilk hedef tutuklular, para cezasından yatanlar ve çocuklar olmalıdır. Zira tutuklular henüz suçluluğu sabit olmayan, masum kabul edilen kişilerdir. Bu nedenle teknik çalışmayla belirli suç tipleri tasnifi yapılmak suretiyle, suç tiplerine göre ağır – hafif adli kontrol tedbirleri uygulamalarıyla tutuklular gecikmeksizin tahliye edilmelidir” diyerek açıklamasına devam etti.  Suiçmez, açıklamasını şu şekilde bitirdi: “Ceza ve İnfaz hukukunun temel ilkelerine, Anayasamızın eşitlik ilkesine (ki bu durum ilerde kapsamın genişlemesine yol açacak bir durum yaratabilecektir) aykırı, kanun yapma tekniği açısından hatalar ve eksikliklerle dolu bu kanun teklifi yeniden düzenlenmek için geri çekilmelidir, Covid – 19 salgını nedeniyle; belirli suç tipleri kıskası konularak, bunların dışında kalan tutuklular adli kontrol tedbirleri uygulaması yöntemiyle hemen tahliye edilmelidirler”

banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner249

banner160

banner254

banner273