banner277

Cora”Yargıda Reforma Devam”

Milletvekili CORA, 2002 yılından 2021 yılına kadar adalet hizmetlerinde kat edilen mesafeye vurgu yaptı

Cora”Yargıda Reforma Devam”

YARGIDA REFORMA DEVAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSK ve Türk Adalet Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu bütçelerinin görüşmeleri gerçekleşti.

Görüşmelerde AK Parti Grubu adına Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih CORA kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdi. CORA, 2002 yılından 2021 yılına kadar adalet hizmetlerinde kat edilen mesafeye vurgu yaptı.

CORA, Türkiye'nin yönetim yapısı, toplumsal düzeni, bilimsel ve teknolojik kapasitesinin her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, "Bu gerçek uluslararası alanda sıkça ifade edilmekte ve yakaladığımız gelişmişlik düzeyi, dünya siyasetindeki iddia ve sorumluluğumuzu daha da arttırmaktadır." ifadesini kullandı.

GELDİĞİMİZ NOKTA GELECEĞE YÖNELİK GÜVEN VERMEKTEDİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde adalet hizmetlerinde önemli reformların ortaya konulduğunu vurgulayan CORA, "Reform gelişmelere ayak uydurmak, beklentileri karşılayabilmektir. Reform dinamik bir süreçtir. 2002 yılından bu yana attığımız adımlarla adalet hizmetlerinin sorunlarının çözümünde önemli mesafeler katettiğimiz inkar edilemez bir gerçektir. Geldiğimiz noktada ulaştığımız sonuç memnuniyet vericidir, geçmişle kıyaslanamayacak kadar özgündür, etkindir, hızlıdır. Geleceğe dönük olarak umut, güven vermektedir." değerlendirmesini yaptı.
Bağımsız ve tarafsız yargı teşkilatının oluşmasıyla adalet sisteminin insan kaynağının güçlendiğini söyleyen CORA, "Uhdesindeki mensupları artık güvenilebilmekte, millet adına karar verilebilmekte, talimatla hareket etmemektedirler. Bu manada, özellikle personel sayısının artmasıyla da iş yükünün azaldığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

MAĞDURU ÖNCELEYEN 4. YARGI PAKETİNİ HAYATA GEÇİRDİK

Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında şimdiye kadar 4 yargı paketinin kanunlaştığını ifade eden CORA, “Devletin yaşamını sürdürülmesi için tüm devlet fonksiyonların iyi bir şekilde işlemesi gerekmektedir, birinin ihmal edilmesi tüm sistemi olumsuz etkiler. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin üçü ahenkli bir şekilde çalışmalıdır yani bu erklerin bir çatışma içerisinde değil, güçler arasında bir kaynaşma içerisinde, bir uyum içerisinde, bir ahenk içerisinde çalışması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'ni ve İnsan Hakları Eylem Planı'nı önemle takip etmemiz gerekiyor. Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında şimdiye kadar 4 yargı paketi kanunlaşmıştır. 2019 yılında parlamentomuzun kabul ettiği kanunla 1. yargı paketi kapsamında Ceza Muhakemesinde, hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir yaklaşımla ciddi değişiklikler yaptık. 2020 yılında 2. yargı paketiyle infaz sisteminde çözüm bekleyen konulara ilişkin kapsamlı bir çalışma yürüttük, insan odaklı bir anlayışı güçlendirdik. 2020 yılında 3. yargı paketiyle hukuk yargılamalarında adalete erişimi güçlendiren, özel hukuk alanlarında sadeleştirici ve yargıyı hızlandırıcı yenilikleri hayata geçirdik. 2021 yılında mağduru önceleyen ve hak arama yollarını güçlendiren 4. yargı paketini hayata geçirdik. Mağdur odaklı adalet anlayışımızı ortaya koyan yeniliklerin yanında masumiyet karinesini ve Türk hukuk mevzuatında ilk kez yer alan lekelenmeme hakkını güçlendiren adli araçları sisteme kazandırdık.” dedi.
‘YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI’NI HAYATA GEÇİRİLDİ 

“Reform çalışmaları kapsamında daha hızlı ve etkin işleyen, güven veren bir sistem oluşmaktadır. Vatandaşlarımızın yargı önüne giden uyuşmazlıklarının adil biçimde, hızlı ve makul sürede tamamlanması çok önemlidir.” şeklinde konuşan CORA, sözlerine şu şekilde devam etti: “Geciken süreçler yargıyı güvensiz manada etkilemektedir. Bu bağlamda Bakanlık, adli yargılama hakkının en önemli unsurlarından biri olan; makul sürede yargılama hakkını güçlendirmek amacıyla ‘Yargıda Hedef Süre Uygulaması’nı hayata geçirmiştir. ‘Geç gelen adalet, adalet değildir.’ anlayışını hep birlikte savunuyoruz.” İfadelerine yer verdi.

banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner160

banner273