banner277

Cora'dan Trabzon'da tartışma konusu olan Avrasya yerleşkesi için açıklama

Trabzon Milletvekili Cora, Avrasya Ünviersitesi ile Yomra Belediyesi arasında çıkan arazi anlaşmazlığı sonrası verilen kararı açıkladı

Cora'dan Trabzon'da tartışma konusu olan Avrasya yerleşkesi için açıklama

Trabzon’da Avrasya Üniversitesi ile Yomra Belediyesi arasında, deniz dolgu alanı üzerinde yaşanan arazi meselesi ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.


HAKEMLİK KARARIM

Değerli kamuoyuna,

Yomra belediyesi ile Avrasya Üniversitesi arasında “Deniz Dolgu Alanının” kullanımından kaynaklanan ihtilaf nedeniyle şahsıma tevdi edilen hakemlik görevi icabı yaptığım incelemeyi ve oluşan kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Öncelikle tarafların şahsıma tevdi ettikleri  görev ve duydukları güven nedeniyle kendilerine şükranlarımı iletiyorum. 

OLAYIN ÖZETİ ve DEĞERLENDİRME

Trabzon ili Yomra ilçesi Sancak Mahallesi’nde bulunan denize dolgu alanının 46.302,52 m2 kısmının toplam kullanım alanının geçmişte Belediye Meclis kararları ile  Avrasya Üniversitesi’ninin kullanımına tahsis edildiği bu belediye kararlarına vatandaş tarafından yapılan itiraz nedeniyle davalar açıldığı , idare mahkemesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde  meclis kararlarının içeriğinde tahsisin “süresiz, bedelsiz ve toplumun kullanımına açık olmaması “ gibi gerekçelerle iptal kararları verdiği ve temyiz aşamasından geçerek kesinleştiği tespit edilmiştir.

İdare Mahkemesi’nin kesinleşmiş son iptal kararı belediye meclisinde okunarak işleme alındı ve uygulanarak yürürlüğe girdi.Böylece tahsise ilişkin önceki belediye meclis kararları icrai özelliğini kaybetmiştir.

Yomra belediyesi  ihtilafa konu alanla ilgili tahliye kararı almış ancak bu sefer tahliyenin icrasına ilişkin yetki ihtilafı üniversite tarafından mahkemeye taşınmıştır .İdare mahkemesi yapmış olduğu incelemede arazinin hukuki statüsü nedeniyle (deniz dolgu alanı-milli emlaka ait bir arazi) tahliye yetkisinin belediye değil mülki idare amirliğinin uhdesinde olduğunu belirtmiştir .

Bunun üzerine konu hukuki,idari ve sosyal yönleriyle valilik tarafından ele alınmış mahkeme kararını derhal uygulama imkanı varken sorunun uzlaşmayla çözülmesi için tarafları bir araya getirerek uzlaşıya davet etmiştir ancak yapılan görüşmelerden edinilen bilgiye göre hem belediye hem üniversitenin taleplerinin aynı anda karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle uzlaşma gerçekleştirememiştir.

Askıda kalan süreçte tüm diyalog çabalarına rağmen belediye meclisi tarafından bahse konu mahkeme kararlarını bertaraf edecek yeni bir idari işlemin tesis edilmediği gibi gelinen süreçte üniversitenin de  kabul edilebilir, makul,  geçerli ve uygulanabilir bir çözüm önerisi sunamadığı görülmüştür .Hal böyle iken oluşan kamuoyu,  üniversitenin kuruluş aşamasında yerel ile yerleşkesi arasında kurduğu bağı  koparmış yerini itibar ve itimat tartışmalarına  bırakmıştır .

Bu gelişmelerin akabinde  Yomra belediyesi tarafından alana fiili müdahalede bulunarak mahkeme kararı ile iptal edilen kullanım hakkı  fiilen de sonlandırılmıştır. Bu eyleme karşı üniversite tarafından meni müdahale davası açılmış ilgili kurumlara şikayetlerde bulunulmuştur.

Bu aşamada Avrasya Üniversitesi,  Valilik makamına müracaat ederek gerekli tedbirlerin alınarak ilgili mahkeme kararınının valilik makamı tarafından uygulanmasını talep etmiştir.  

Davalar , talepler ve şikayetleri ilişkin süreç halen devam etmektedir. Lakin bu son davalarla ilgili henüz her  iki tarafı bağlayıcı bir karar verilmemiştir .

Bize göre tüm yaşananlara rağmen tarafların bir araya gelerek veya ayrı ayrı atacakları yapıcı adımlarla tüm ihtilafları sonlandıracak yeni anlaşmalar yapması ve yeni idari işlemler tesis etmesi hukuken mümkündür. Bu ümitle  tarafların başvurusu üzerine kanaatimizi açıklama zarureti hasıl olmuştur .

Öncelikle ifade etmek isteriz ki;Trabzon’umuzun gelişen ve kalkınan ilçesi Yomra ilçesi sorunlarla kavgalarla ihtilaflarla daha da önemlisi çözümsüzlüklerle gündeme gelmemelidir.

Şuanda Trabzon İdare mahkemesinin verdiği muhtelif kararların usulüne uygun icrasının tamamlanması halinde yani valiliğin tahliye kararını infaz ettiği an “deniz dolgu alanını” üniversite tarafından hiçbir şekilde kullanmasının mümkün olamayacağını belirtmek isterim.

Lakin çözüm bu değildir.

Bu konuda Yomra  belediyesi tarafından üniversitenin ihtiyaçları gözetilerek hukuka ve usulüne uygun bir belediye meclis kararı ihdas ederek, yeni bir tahsis kararı vermesi ve belirlenen alanın kullanım izin sözleşmesi ile üniversiteye tevdi edilmesi gerekir. 

Bilinmesini isteriz ki bir ilçenin gelişmesi ve kalkınması için bir üniversitenin ilçeye kazandırılması ne kadar önemliyse o üniversite için de yerelin taleplerine ve hassasiyetlerine karşılık verebilmesi de  o derece önemlidir .

Sonuç ve KARAR

Tüm bu açıklamalar ışığında ve mahkeme kararları üzerinde ayrı ayrı yaptığım incelemeler olayın tarafları ile yaptığım görüşmeler olaya muttali olanlardan(Büyükşehir,valilik, milletvekilleri,davacı -davalı taraf, müdahil taraf, meclis üyeleri, kanaat önderleri v.d.i) aldığım bilgiler ve konunun yasa ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda  hak ve nesafet ölçülerine riayet ederek vicdanen oluşan kanaatim;

Yomra ilçesi sancak mahallesi nde ihtilafa konu 46.302.52 m2 lik deniz dolgu alanının taraflarca usulüne uygun alınacak kararlar ve yapılacak sözleşmeler ile eşit oranda -yani yarı yarıya - kullanımının belirlenmesinin kamu yararına uygun olacağına karar verilmiştir 

Saygılarımla.

banner215
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner160

banner285

banner273